Категория: Математика

Урок по Математика 7 клас 3

Урок по Математика 7 клас 3 Урок по математика за 7 клас №1, курсове по математика и уроци по математика

Урок по Математика 7 клас 3 Урок по Математика 7 клас 3 за самоподготовка и преговор. Курсове по математика и уроци по математика за 7 клас. Раздел: Цели изрази Тема: Многочлен. Нормален вид на многочлена. Степен на многочлена. 1. Многочлен Алгебричен сбор на едночлени се нарича многочлен (полином). Едночленът също е многочлен. Примери: 5x + […]

Урок по Математика 7 клас 2

Урок по Математика 7 клас 2 Урок по математика за 7 клас №1, курсове по математика и уроци по математика

Урок по Математика 7 клас 2 Урок по Математика 7 клас 2 за самоподготовка и преговор. Курсове по математика и уроци по математика за 7 клас. Раздел: Цели изрази Тема: Действия с едночлени – събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване на едночлени. Вижте как се извършват действията: събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване на едночлени […]

Урок по Математика 7 клас 1

Урок по Математика 7 клас 1 Урок по математика за 7 клас №1, курсове по математика и уроци по математика

Урок по Математика 7 клас 1 Урок по Математика 7 клас 1 за самоподготовка и преговор. Курсове по математика и уроци по математика за 7 клас. Раздел: Цели изрази Тема: Едночлен. Нормален вид на едночлена. Противоположен едночлен. Различни числа и променливи, свързани със знаците за събиране, изваждане, умножение и деление наричаме рационален израз. Рационален израз, […]