Уроци матура ДЗИ БЕЛ 12 клас

Уроци матура ДЗИ БЕЛ 12 клас

Индивидуални уроци за матура по БЕЛ / ДЗИ за 12 клас

Зрелостниците с висока оценка на матурата по БЕЛ се приемат в различни специалности, предлагани от българските и европейските университети, без да полагат допълнителни вътрешни приемни изпити в съответните висши учебни заведения. Това налага тенденцията матурата да става значително по-трудна в сравнение с предходните изпитни сесии. Освен курсове, нашата школа провежда и индивидуални уроци за матура по БЕЛ за ДЗИ 12 клас.

Вижте цените на индивидуалните уроци по БЕЛ в секция ЦЕНИ.

Матурата по БЕЛ участва като начална балообразуваща оценка в най-търсените специалности на Софийския университет (“право”, ”психология”, “журналистика”, “връзки с обществеността” и др.),върху които се полагат испециализирани приемни изпити.Това в случаяпревръщаматурата по БЕЛ реално в кандидатстудетски изпит.

Индивидуалните уроци гарантират, че темпото и начина на преподаване ще са съобразени с Вашите нужди.

ЦЕНИ на индивидуалното обучение по БЕЛ за ДЗИ

Ако се интересувате от групова подготовка за матурата по БЕЛ, вижте информация на Курсове по БЕЛ за ДЗИ 12 клас

Обща информация за подготовка за матури 7, 10, 12 клас

НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ по БЕЛ:

Вижте отзивите на наши ученици за обученията ни по БЕЛ за 12 клас :

 

Принципни предимства на индивидуалното обучение по БЕЛ за матура / ДЗИ 12 клас:

Концентрацията на преподавателя само върху един обект на обучение повишава максимално степента на персоналната му отговорност.

Индивидуалният контакт дава възможност на учителя за пълно опознаване на интелектуалните и психологическите качества на курсиста, а оттук – за използване на най-адекватните и ефикасни подходи за неговото обучение.

Индивидуалното обучение осигурява стопроцентово уплътняване на урочното време, защото липсват фактори за разсредоточаване на преподавателското внимание.

Обучаемият има възможност свободно да споделя своите проблеми при усвояването на материала, да задава въпроси и така да подпомага методическата ориентация на преподавателя в хода на урока.

Всички анкети, изследващи преподаването в центровете за извънкласна подготовка, сочат индивидуалното обучение като най-резултатно!!!

уроци матура ДЗИ БЕЛ 12 клас
уроци матура ДЗИ БЕЛ 12 клас

Конкретни предимства, предлагани от нашето индивидуално обучение /уроци по БЕЛ за матура / ДЗИ за 12 клас:

Образцови преподаватели с отлични резултати в подготовка на зрелостници за различен тип приемни изпити по БЕЛ (с над 30-годишен стаж в проверката на кандидатстудентския изпит в СУ), който гарантирауспешно представяне;

Онлайн форма на обучение при желание (спестяване на разходи за път, спестяване на време; възможности за директен родителски контрол);

Прилагане на най-модерни преподавателски стратегии за:

– опресняване на граматическите, правописнитеи пунктуационнитеправила, които не се изучават повече в училище след завършване на 7-ми клас;

– придобиване на практически умения за работа върху тестов тип изпит;

– изграждане на способности за писане на интерпретативно съчинение и есе върху литературните произведения, включени в матуритетния конспект (върху този компонент от матурата се дават 30 точки от максималните 100);

· иновативни и интерактивни уроциза придобиване на знанияза успешно решаване на задачите в изпитния формат;

· специфични сугестивни похвати за урочно въздействие;

· видео, аудиоматериали, електронни уроци и тестове;

· онлайн контролни проверки;

Надхвърляне на традиционните цели на обучението (успех на приемните изпити) и развиване на комплексни умения у обучаемия:

· за моделно мислене;

· за развитие на самостоятелните критически способности на ума;

· за подреденост на мисълта и стройност на изказа;

· за убедително и аргументирано участие в публични дискусии;

· за волева мотивация и концентрация на мисълта;

· за увереност в собствените възможности;

Бонуси:

– Подпомагане на ученици в конкретната им работа по БЕЛ в училище (в подготовка за домашни, класни и контролни работи, презентации);

– Снабдяване с помощни материали с най-актуалната изпитна информация:

a. сборници с експертни примерни тестове, съобразени с най новия формат на матура по БЕЛ;

b. помагала за самостоятелни упражнеия вкъщи;

c. сборници с примерни разработки на интерпретативно съчинение;

d. таблици, схемиращи езиковите правила, усвоявани в обучението;

· провеждане на онлайн пробни изпити с най-подробен коментар на грешките и цялостно оценяване според стандартите на МОН;

· провеждане на регулярни контролни проверки.

Обадете се!
И започнете своята индивидуална подготовка за ДЗИ по БЕЛ, за да постигнете отлични резултати!

Запазете си място за обучение – курсове или уроци по БЕЛ за подготовка за матура / ДЗИ след 12 клас!

Попълнете електронна заявка, която не Ви задължава с нищо. Чрез нея си запазвате място за желаното обучение за 5 работни дни.
Уроци матура ДЗИ БЕЛ 12 клас
Уроци матура ДЗИ БЕЛ 12 клас

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас