Цени

Цени

Цени на основните групови обучения и индивидуалните обучения в Студио S.
Ако не намерите тук обучението, от което се интересувате, намерете го от меню Обучения и ще видите в съответната секция цените му.

Курсове по БЕЛ и/или Математика за 7 клас и 6 клас - цени

Курс по БЕЛ и Математика от общо 238 уч. ч. хорариум – 3 вноски х 760 лв.

Курс по БЕЛ или Математика от 119 уч. ч. хорариум – 3 вноски х 440лв.

Курсове по БЕЛ и/или Математика за 10 клас - цени

Курс по БЕЛ и Математика от общо 224 уч. ч. хорариум – 3 вноски х 709 лв.

БЕЛ или Математика от 119 уч. ч. хорариум – 3 вноски х 410лв.

Курсове БЕЛ и/или Математика за 12 клас - цени

– една вноска х 988 лв.при записването ИЛИ
– две вноски х 580 лв.
Заплащане на вноските:
При две вноски: първата – при записване; втората – началото на декември.
950 лв. на една вноска при записването ИЛИ 2 вноски х 525 лв.
Заплащане на вноските: първата – при записване; втората – началото на януари.
1 вноска – 798 лв. 
Заплащане  –  при записване.
– една вноска х 988 лв.при записването ИЛИ
– две вноски х 580 лв.
Заплащане на вноските:
При две вноски: първата – при записване; втората – началото на декември.

Хорариум 84 уч.ч. – 798 лв. ИЛИ две вноски х 450 лв

Хорариум 128 уч.ч. – 1408 лв. – една вноска ИЛИ 2 вноски х 780 лв.

За група с продължителност 4 астр. ч.  х 4 пъти месечно:

 • Месечна такса  – 1144 лв. 
 • Срочна такса – 650 лв.
 • Годишна такса /една учебна година до края на юни/ – 1200 лв.
 • Дневна такса – 56 лв.

За група с продължителност 5 астр. ч. х 4 пъти месечно:

 • Месечна такса  – 180 лв.
 • Срочна – 820лв.
 • Годишна такса /40 дни х 5 астр.ч. = 200 астр.ч./ – 1540 лв.
 • Дневна такса /5 астр.ч./ – 70 лв.

Отсъствия не се приспадат от таксите.

Курсове по Рисуване - цени

За група с продължителност 4 астр. ч.  х 4 пъти месечно:

 • Месечна такса  – 1144 лв. 
 • Срочна такса – 650 лв.
 • Годишна такса /една учебна година до края на юни/ – 1200 лв.
 • Дневна такса – 56 лв.

За група с продължителност 5 астр. ч. х 4 пъти месечно:

 • Месечна такса  – 180 лв.
 • Срочна – 820лв.
 • Годишна такса /40 дни х 5 астр.ч. = 200 астр.ч./ – 1540 лв.
 • Дневна такса /5 астр.ч./ – 70 лв.

Отсъствия не се приспадат от таксите.

88 лв – месечна такса;
30 лв – дневна такса.
Отсъствия не се приспадат от таксите.

Индивидуални / частни уроци

  • Индивидуално обучение за един ученик /но без подготовка за кандидатстудентски изпити/ за уч. час – 30 лв.
  • Индивидуално обучение за двама ученика /но без подготовка за кандидатстудентски изпити/за уч. час – 19 лв/уч.ч. за ученик.; за трима – 17 лв/уч.ч. за ученик
  • Индивидуално обучение за един ученик за кандидатстудентска подготовка за уч. час – 35 лв.
  • Индивидуално обучение за двама ученика за кандидатстудентска подготовка за уч. час – 29 лв/уч.ч. за ученик.; за трима – 24 лв/уч.ч. за ученик.
  • Индивидуално обучение по Рисуване – 1 астр. час – 70 лв.

  Минимум часове на урок – 2 учебни часа.

  Един учебен час = 40 мин.

Индивидуални уроци по Рисуване – 70 лв за астр. час
В група – 9 лв. за астр. час

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас