Защита лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА
WWW.STUDIOS-EDU.COM
(В СЪОТВЕТСТВИЕ С GDPR)

 

ВЪВЕДЕНИЕ

За „Къща студио Ес” ЕООД, „Хаус студио Ес” ЕООД и „Център студио Ес” ЕООД поверителността на Вашата лична нформация e с висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как „Къща студио Ес” ЕООД , „Хаус студио Ес” ЕООД и „Център студио Ес” ЕООД събират и обработват Вашите лични данни чрез Вашата употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте, когато [се абонирате за нашия бюлетин, закупувате продукт или услуга, участвате в анкета или състезание, попълвате електронен формуляр].

www.studios-edu.comе сайт, свързан с образованието и като такъв е предназначен за употреба от ученици и техните родители. Ние не събираме лични данни от и за деца. Когато се налага попълване на електронен формуляр с цел записване за обучение, това трябва да се прави от родител и не е необходимо да се предоставят повече от име и фамилия на детето, ако е необходимо и възраст/клас. Тези данни се предоставят от родителите доброволно. Чрез тях детето не може да бъде идентифицирано, то те не се считат за лични данни.

 

АДМИНИСТРАТОР

„Къща студио Ес” ЕООД, „Хаус студио Ес” ЕООД и „Център студио Ес” ЕООД са администратори на лични данни и са отговорни за Вашите лични данни.

Мениджър по защита на данните, който е компетентен и отговорен по въпросите на тази политика е управителят на центъра. Ако имате някакви въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права, моля свържете се с мениджъра по сигурността на данните, използвайки информацията по-долу:

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Снежана Стоянова – директор учебна дейност

Email адрес: info@studios-edu.com

Пощенски адрес: София, ул. Твърдишки проход, бл.91В, приземен етаж, вляво на входа

Телефонен номер:02 408 2966

 

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

 

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ ВИ

Тази политика беше последно актуализирана на 11.06.2018 г.

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Този уебсайт може да съдържа линкове до уебсайтове и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и не сме отговорни за техните политки по защита на данните, затова Ви препоръчваме да сезапознавате внимателно с техните политики.

 

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

 • Данни за Вашата самоличност: като например [собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол]
 • Контактна информация:като например [адрес за доставка, email адрес и телефонни номера]
 •  Данни за покупката: като например [информация за плащания, както и за продуктите и услугите, които сте закупили от нас]
 • Технически данни:като например [IP адрес, данни за вход във Вашия потребителски профил, вид и версия на Вашия браузър, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система]
 • Данни за Вашия профил:като например [потребителски профил, поръчки направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, коментари и отговори на анкети]
 • Данни за потреблението:като например [информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни]
 • Маркетинг данни и данни за връзка с Вас:като например [Вашите предпочитания към маркетинговите съобщения, които изпращаме, както и предпочитанията Ви относно метода за връзка с Вас]

Ние можем да събираме, използваме и споделяме Обобщени Данни: като например статистически или демографски данни за различни цели. Обобщените Данни могат да произлизат от Ваши лични данни, но не се считат за лични данни тъй като те  не могат, директно или индиректно, да разкрият Вашата самоличност. Възможно е да обобщим данните за Вашето потребление, за да изчислим какъв е процентът потребители, посещаващи определена зона на уебсайта ни. Ако комбинираме или свържем Обобщени Данни с Ваши лични данни, чрез които директно или индиректно можете да бъдете идентифицирани, ние ще третираме комбинираните данни като лични данни и ще ги защитим съгласно тази политика.

Ние не събираме никакви Специални Категории Лични Данни за Вас (това включва информация за Вашата раса или етнос, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в синдикални организации, информация за Вашето здравословно състояние, генетични и биометрични данни). Също така не събираме никаква информация относно наказателни присъди и нарушения.

АКО НЕ НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В случаите, когато трябва да съберем Ваши лични данни по закон или по силата на договор, който сме сключили с Вас, и Вие откажете да предоставите тази информация, е възможно да несме в състояние да изпълним договора, който вече сме сключили с Вас или който се опитваме да сключим (например за предоставяне на стока или услуга). В този случай може да се наложи да преустановим доставката на продукта или услугата, за което ще Ви уведомим допълнително.

 

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директна комуникация:Вие може да ни предоставите Ваша Лична и Контактна Информация, попълвайки форми на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по телефон, email или друг начин. Това включва лични данни, които Вие предоставяте, когато:
 • Поръчвате стока или заявявате услуга;
 • Създавате потребителски профил на нашия уебсайт;
 • Абонирате се за услуга или публикации;
 • Избирате да получавате маркетинг информация
 • Участвате в състезание, промоция или анкета; или
 • Давате коментар или оценка за нашите услуги.
 • Автоматизирани технологии: Докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме Технически Данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернетбисквитки”.
 • Трети лица или обществено достъпни източници:възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу:
 • Доставчици на аналитични услуги [като Google]
 • Рекламни мрежи [ като[Гугъл, Фейсбук, Адсенс и др.]
 • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни (включително контактна информация) [като Търговския Регистър]
 • Социални мрежи

 

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено отз акона. Най-често ще използваме Вашите данни в следнитеситуации:

 • За да изпълним договора, който сме сключили с Вас, или за който сме в процес на сключване;
 • Когато това е необходимо заз ащита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат приемущество над тези интереси;
 • За да спазим правно или регулаторно задължение.

 

Ние не разчитаме на съгласие като законова база за обработка на Вашите лични данни, освен когато Ви изпращаме маркетингови комуникаци и от трети страни по e-mail, телефон или sms. Вие имате право да оттеглите своето съгласие от маркетингови съобщения като се Свържете с нас:
Email адрес: info@studios-edu.com

Пощенски адрес: София, ул. Кюстендил №21, ет. 4

Телефонен номер:0887 239 186

 

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

В таблицата по-долу сме посочили целите, за които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и законовата база, която е приложима спрямо всяка цел. В случаите, когато сме посочили легитимните ни интереси като законова база, сме конкретизирали какви са тези интереси.

Моля имайте предвид, че е възможно да обработваме личните Ви данни на повече от една законова база, в зависимост от конкретната цел на обработката. Моля свържете се с нас на:
Email адрес: info@studios-edu.com; Пощенски адрес: София, ул. Кюстендил №21, ет. 4; Телефонен номер:0887 239 186

ако имате нужда от повече информация за законовата база, на която обработваме Вашите данни, ако сме описали повече от една база като приложима за конкретния видо бработка:

ЦЕЛ/ДЕЙНОСТ

ВИД ДАННИ

ЗАКОНОВА БАЗА ЗА ОБРАБОТКА

Регистрация като нов клиент
 1. Самоличност
 2. Контактна информация
Изпълнение на договора ни с Вас
За обработка и доставка на поръчка, включително:

 • Управление на плащания
 • Събиране на задължения към нас
 1. Самоличност
 2. Контактна информация
 3. Финансова информация
 4. Информация за транзакцията

 

 1. Изпълнение на договора ни с Вас
 2. Защита на легитимния ни интерес (например да възстановим задължение, което имате към нас)
За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

 

 1. Да Ви уведомим за промени в общите ни условия или политиката по защита на данните
 2. Да Ви помолим да оставите коментар или да попълните анкета
 1. Самоличност
 2. Контактна информация
 3. Данни за Вашия профил
 4. Маркетинг и комуникации
 1. Изпълнение на договора ни с Вас
 2. За спазване на законово задължение
 3. Защита на легитимния ни интерес (например, за да поддържаме актуална отчетност и да анализираме как клиентите ни използват нашите продукти и услуги)

 

За администриране и защита на нашия бизнес и този уебсайт (включителнo анализ  и хостинг на данни, и поддръжка на системите ни)
 1. Самоличност
 2. Контактна информация
 3. Техническа информация
 4. Данни за Вашето потребление
 5. Данни за Вашия профил
 1. Защита на легитимния ни интерес (например за доставка и администриране на ИТ услуги, мрежова сигурност, превенция на измами и при бизнес реорганизиране)
 2. За спазване на законово задължение

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС

 

Възможно е да използваме Вашите данни (данни за Вашата самоличност, контактна информация, данни за потреблението и Вашия профил), за да разберем какви продукти и услуги биха били от интерес за Вас.

 

Вие ще получавате маркетингови комуникации от нас, ако сте изискали информация от нас или сте поръчали стока или услуга от този сайт, предоставили сте Вашите данни при участие в състезание или регистрация за промоция и, във всеки от тези случаи сте изразили изричното си съгласие за това или не сте се отписали от получаването на маркетингови съобщения.

 

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Ние ще изискваме Вашето изрично съгласие, преди да споделим Ваши лични данни с други организации.

 

ОТПИСВАНЕ

Вие можете да изискате от нас да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време като кликнете върху линк за отписване, достъпен от нашите маркетингови съобщения иликато се свържете с нас по всяко време на:
Email адрес: info@studios-edu.com; Пощенски адрес: София, ул. Кюстендил №21, ет. 4; Телефонен номер:0887 239 186

Отписването Ви от маркетингови съобщения не означава, че ще преустановим обработката на личните Ви данни, които сте ни предоставили в контекста на покупка на стока или услуга или друга транзакция.

 

ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определни секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме. Повече информация за бисквитките, които използваме, можете да намерите в нашия уебсайт в секция ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

 

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможное дасподелимВашитеданни с категориитетретилица, описани по-долу, за целите, описани в Част 4 на тази политика:

 • Доставчици на услуги: като например ИТ и системна поддържка;
 • Професионални съветници: като например счетоводители, адвокати, банкери, одитори, застрахователи;
 • Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация;
 • Трети лица, на които можем да изберем да продадем или прехвърлим част от нашия бизнес или активи.
 • Наши партньори, с които съвместно ще Ви предоставим стока или услуга.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица, – доставчици на услуги – да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

 

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Някои от нашите доставчици на услуги са установени извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и техните дейности по обработка ще са свързани с трансфери на Ваши лични данни извън ЕИП.Такива за нас се явяват представителите на Кеймбридж във връзка с провеждане на изпити за езиков сертификат.

Винаги когато трансферираме лични данни извън ЕИП, ние се уверяваме, че данните Ви са обект на подобно ниво на защита и поне един от механизмите по-долу е на лице:

 • Ние ще трансферираме Ваши лични данни само до страни, за които има в сила решение на Европейската Комисия, че осигуряват адекватно ниво на защита на данните.
 • Когато използваме доставчици на услуги, е възможно да използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската Комисия, които осигуряват на данните Ви същата защита, които те имат в ЕИП.
 • В случаите, когато някои от нашите доставчици на услуги са установени в САЩ, ние можем да трансферираме данни до тях, ако те са част от споразумението “Privacy Shield”, което изисква от тях да осигурят подобно ниво на защита на личните данни, като това в ЕИП.

Моля, свържетесе с нас, ако бихте желали да получите повече информация за конкректния механизъм, използван от нас, когато трансферираме лични данни извън ЕИП.

 

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.

 

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

ЗА КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения.

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния рисков фактор на неоторозирана употреба или предоставяне целите на обработката и това дали можем дапостигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентитеси (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

 

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:

 • Право на достъп до Личните Ви данни
 • Право да поискате корекция на личните Ви данни
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни
 • Право да възразите срещу обработката на данните Ви
 • Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
 • Право да пренесете данните си до трето лице
 • Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви

 

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля Свържете се с нас:
Email адрес: info@studios-edu.com; Пощенски адрес: София, ул. Кюстендил №21, ет. 4; Телефонен номер:0887 239 186

Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните Ви. Възможно е обаче да начислим такава такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако Вашето искане е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.

Ние се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.

.

.

.