БЕЛ за Софийски Университет

Курсове по БЕЛ за Софийски Университет за кандидат-студенти

Курсове по БЕЛ за Софийски Университет:

Предлагаме подготовка по български език и литература за кандидатстудентски изпити в СУ “Св. Климент Охридски”за ученици от 12 клас и подготовка за ученици от 11 клас с изпреварващ ефект – курсове по БЕЛ за Софийски Университет.

Курсовете са предназначени за учениците от 11  и 12 клас, ориентирани към кандидатстване с изпит по български език и литература в СУ “Св. Климент Охридски”.

Суперквалитетен и свръхуспешен екип с над 25 години стаж в кандидатстудентската подготовка преподава в тези курсове, което е основната гаранция за успех.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ по БЕЛ:


КУРС по БЕЛ за Софийски Университет до предварителен изпит:

Хорариум – 104 учебни часа, които се взимат в 26 дни х 4 уч.ч.
Начало на обучението – края на октомври
Край на обучението – края на март
Място на обучението – Филиал в кв. Белите брези
Време на провеждане – неделя 14.15 – 17.15 ч
Цена – една вноска от 1040 лв. ИЛИ две вноски от 580 лв.

Онлайн вариант на курса по БЕЛ за кандидат-студенти – неделя 09.00 – 12.00 ч.


КУРС по БЕЛ за Софийски Университет след предварителен изпит:

Ако сте се явили на предварителен изпит, но оценката Ви е неудовлетворяваща, можете да надградите знанията си в продължаващо обучение:
Хорариум – 28 учебни часа, които се взимат в 7 дни х 4 уч.ч.
Начало на обучението – началото на април
Край на обучението – края на май
Място на обучението – Филиал в кв. Белите брези
Време на провеждане – неделя 14.15 – 17.15 ч
Цена – 280 лв.

Онлайн курс “Как се пише отлично есе за СУ”

Ако сте се интересували от резултатите от изпита по БЕЛ през последните две години, вероятно знаете, че двойките са повече от 50%. Това се дължи на неудовлетворителното оценяване на есетата на кандидатстващите. Критериите са завишени и специфични.
За да получите конкретни знания как да се справите с есето за СУ, запишете се на този курс.
Курсът се води от Йосиф Каменов, чиито ученици всяка година заемат челните места в списъците на приетите в СУ.
Хорариум – 51 уч.ч.
Време на провеждане – неделя от 8.30 до 10.30 ч.
Начало – 24.11.2019 г.
Край на обучението – 29 март 2020 г.
Място на обучение – онлайн във виртуална класна стая с учителя на живо. Ще се виждате и ще общувате така, както на живо, с тази разлика, че всичко ще се случва на екрана на устройството Ви /телефон, таблет, компютър/.
Цена – една вноска от 510 лв.

Обученията се водят от Йосиф Каменов.
Вижте отзиви на наши курсисти от долните линкове:
—————

Запазете си място за обучение по БЕЛ!

Попълнете електронна заявка, която не Ви задължава с нищо. Чрез нея си запазвате място за желаното обучение за 5 работни дни.
Курс по БЕЛ за софийски университет
Курс по БЕЛ за софийски университет

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА ПО БЕЛ ЗА СУ

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКОТО ЕСЕ В СУ И ЗА НЕГОВИТЕ НЕИЗБРОИМИ ЖЕРТВИ!

Между матурата по литература и изпита по БЕЛ в СУ има толкова общо, колкото между думите “Канада” и “канализация” 
    Контингентът проверители включва само университетски професори. Техните високи критерии са способни да приземят всеки зрелостник ентусиаст, смятащ, че може да пише концептуално, аргументирано, интересно и стилово оригинално. Затова получените 0 точки на есето, анулиращи целия изпит, са ужасен трагичен шок само за безпочвено самоуверените.
    Никога, никъде и никой не преподава качествено в училище есето като жанр. Нещата, които се съобщават на учениците, може всеки да намери в интернет , а поученията “Да бъде кратко, интересно и аргументирано!” може да Ви формулира и всеки срещнат човек.
    Есето е изцяло самостоятелен творчески акт и това го различава от всички други училищни задачи, които се базират на заучаване и разбиране на предварително зададен материл под формата на урок, описан подробно и в учебника на съответната дисциплина.    Успешен модел, който да гарантира успех на изпита, няма да намерите никъде! Както няма и учебник по писане на поезия и романи например.
    Но ние твърдим, че сме открили модела, ефективната матрица, чрез която нашите ученици се научават да пишат отлични есета.

ОБЩИ НЕДОСТАТЪЦИ, НА КОИТО Е БАЗИРАН ПРОВАЛЪТ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО БЕЛ В СУ:

1.Слаба теоретичната база –  както философска, така и  моралистична;
2. Липса на понятие как се формулира теза!
3. Слаба, нестройна или направо липсваща аргументация!
4. Писане в стил журналистическо есе  или залитане към литературно, и то от констативен тип , а  изискването е морално-философско есе.
5. Засипване на текста с илюстративни примери, без да се  тълкуват убедително и дълбинно (анализът трябва да доминира над илюстративността!!!).
6. Демонстрира се наивна емоционалност, издаваща инфантилно чувстване на света.
7. Показва се клиширано мислене, т. е. прекалено стандартно мислене!

ЗАЩО ИМА НАД 850 ДВОЙКИ (НАД 65 %) НА ЕСЕТО ЗА ДАЛЧЕВ ПРЕЗ 2018 Г.?

“Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство” Далчев –  изпитен цитат 2018 г.
Грешките на скъсаните са абсолютни и комплексни:
1. Изобщо не трябва да се споменава поезията на Далчев. Мисълта е от неговите “Фрагменти”, т. е. размишления (това трябва да са им го казали в училище!). Задачата е да се пише моралистично есе, като изобщо се забрави художественият свят на поета. Опитът да се обвърже темата на есето с поезията му е абсолютно неудачен и абсурден, защото такава връзка няма.
(Далчев е завършил все пак философия и има поредица блестящи мисли, повечето от които звучат като сентенции).
2. Изобщо не е разчете и разбран проблемът на есето – иронизиране на една спекулативна поза, която обичат да налагат определен тип псевдоморалисти: под предлог, че са граждански възмутени, да вменяват вина на другите, прикривайки така собствената си нравствена нечистоплътност. С други думи: това е есе за нахалството на властовия тип неморален човек да прокурорства над другите, за наглостта му да съди лесно и безнаказано света и да си приписва ореола на “будна съвест”!
3. В съчиненията им няма никаква концепция, което означава и теза. Така есето се самообезглавява!
4. Пишат се произволни, хаотични и свръхнефункционални твърдения!
5. В крайна сметка нищо не се твърди и нищо смислено не се казва! Такъв тип писане на есе не е есе!
6. В училище такива хаотични писания минават, в Университета те са квалифицират кратко и ясно: липса на концептуална, философска и хуманитарна култура!
Вината не е на зрелостниците – просто този жанр никога не е преподаван сериозно и ефикасно!

Курсове по БЕЛ в Студио S – ефективна подготовка за изпитите?

Нашият център твърди, че е открил модела, ефективната матрица, която може да изгради от всеки  добър есеист.
Ще Ви кажем веднага това , което отдавна се готвите да попитате: да, нашите курсисти абсолютно всички без изключение успяват , т.е. стават студенти по Право и Психология в Софийския Университет (най-търсените специалности). Този впечатляващ факт при наличието на толкова много двойки на кандидатстудския изпит е смазващо верен! Вижте нашите резултати от миналите години
Предлагаме специализирано обучение за изпита по БЕЛ в СУ.
Обучението се води от нашия специалист Йосиф Каменов, който от десетилетия подготвя изключително успешно и без пропуск нашите кандидат-студенти за СУ и всички без изключение биват приети, и то сред най-първите в списъците. Нашата курсистка Албена Джамбазова е на първо място по успех в страната на кандидатстудентския изпит по БЕЛ в СУ, 2018 г. с оценка ОТЛИЧЕН 5,65 . А средният ни успех е 4,85 при общ за всички явили се – под 3,50!!!

Индивидуални уроци по БЕЛ за Софийски университет:

Провеждаме и индивидуални уроци по БЕЛ за подготовка са СУ “Св. Климент Охридски”, които се провеждат от нашите висококвалифицирани преподаватели. За цените на индивидуалните/частни уроци по БЕЛ, вижте секция ЦЕНИ!

Допълнителна информация за изпита по БЕЛ в Софийски университет

НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ ТЕМИ ЗА ЕСЕТА:
Глупавият проумява само това, което вече е станало.   Омир
В щастието бъди умерен, в нещастието – разумен.  Пернандър
Грижата за излишното често се съчетава със загуба на необходимото. Солон
Който   плаши мнозина, от мнозина  се  плаши.  Солон
C неизбежното и боговете не спорят.    Питак
 Блаженството за тялото  е здравето, за ума – знанието.   Талес
Най-трудно е да познаеш себе, най-лесното е да поучаваш другите.  Талес
И за най-умният философ е трудно да отговаря  на глупави въпроси.  Хилом
В изблик на гняв не бива да се говори, нито да се действа.   Питагор
Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите.   Питагор
Животът е като представление – в него най-често най-лошите измежду хората заемат най- добрите места.      Питагор
Колкото и да са кратки думите “да* и “не” те изискват иай-сериозниат размисъл.  Питагор
Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи. Питагор
Ласкателството е като нарисувано оръжие – привидно хубаво, а полза никаква.   Питагор
Не прави нищо срамно нито пред другите, нито насаме. Нека върховният ти закон бъде самоуважението ти.   Питагор

И още теми за есета за Софийски университет:

Мъдър е този, който знае не много, а нужното.   Есхил
Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно.   Софокъл
Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет.  Сократ
Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото.   Сократ
Заговори, че да те видя.   Сократ
Колкото по-малко е нужно на човека, толкова по-близо е той до боговете.   Сократ
На света има тъй много неща, които не са ми нужни.  Сократ
Каквото очаква човек, това и получава.
Небето и земята си прощават, затова трябва да го направят и хората.
Болните амбиции  са  безкрайна бедност.
Тънкостта на ума е по-добра от  красотата на тялото.
Защо да спорим за това какви ще станем, след като не знаем сега дори какви сме.
Интелектът трябва да приеме сърцето да се качи на раменете му.
Господи, помогни ми да се изправя – да падна мога и сам.
Боже, спаси ни от чума, глад и …чалга!
В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след мата.
Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката.   Аристотел 
Колкото повече време ти трябва, за да стигнеш донякъде, толкова по-тъпо ти се струва това някъде.
Нито едно пътешествие не е опасно за онзи, който маха от брега.
Не позволявай на това, което смяташ за морално, да ти попречи да вършиш това, което е правилно.

За записване попълнете електронна заявка от бутона:

Курс по БЕЛ за Софийски университет
Курс по БЕЛ за Софийски университет

 

Курс по БЕЛ за Софийски университет
Курс и уроци по БЕЛ за Софийски университет

 

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за матура

ОЦ Студио S предлага на учениците от 11 и 12 клас подготовка по БЕЛ за задължителната матура по БЕЛ в края на 12 клас. Обучението е изключително полезно и за учениците от 11 клас, защото ще надгради и задълбочи знанията им по БЕЛ, придобити в училището, защото курсът започва с авторите, изучавани в 11 клас.

Може да се включите в обучението и след като курсът е започнал /ако има места в някои от групите/, защото материалът Ви е познат от училище. Изпуснатите часове ще бъдат приспаднати от таксата.

Матурата по БЕЛ при завършване на 12 клас е задължителна. С добра оценка на матурата вече се влиза директно в много престижни специалности на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и в други елитни университети в страната и в чужбина! Оценката от матурата е една от най-авторитетните оценки и за кандидатстване в чужбина!

Вижте нашите курсове по БЕЛ за подготовка за матура / ДЗИ след 12 клас

За записване за курсове по БЕЛ попълнете електронна заявка от долния бутон

курсове за 7 клас

 

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас

Печелете БОНУСИ и ОТСТЪПКИ с мобилното ни приложение за лоялност на клиенти UDSИнсталирайте приложението UDS за лоялност на клиентите! Чрез него не само ще печелите БОНУСИ и ОТСТЪПКИ, но и ДОХОДИ, препоръчвайки обученията ни! От всяка покупка, направена от препоръчан от Вас човек, вие ще печелите 10%, от препоръчан от него човек – 5% и на следващо ниво – 3%.
ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ и ПЕЧЕЛЕТЕ!