Уроци по БЕЛ и математика 7 клас

Урок по математика за 7 клас №1, курсове по математика и уроци по математика

Уроци по БЕЛ и Математика 7 клас

Съдържание на уроците по БЕЛ и Математика 7 клас

Уроци по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Урок по БЕЛ за 7 клас №1 – Текстът в общуването. Разговорен текст. Научен текст.

Урок по БЕЛ за 7 клас №2 – Медиен текст. Художествен текст.

Урок по БЕЛ за 7 клас №3 – Звукови промени в думата: подвижно Ъ, непостоянно Ъ, променливо Я

Урок по БЕЛ за 7 клас №4 – Звукови промени в думата: несъответствие между изговор и правопис

Урок по БЕЛ за 7 клас №5 – Видове думи според речниковото им значение

Урок по БЕЛ за 7 клас №6 – Думата като лексикално средство в езика

Урок по БЕЛ за 7 клас №7 – Причастия

Урок по БЕЛ за 7 клас №8 – Деепричастие

Урок по БЕЛ за 7 клас №9 Местоимения

Урок по БЕЛ за 7 клас №11 Местоимения 3

Урок по БЕЛ за 7 клас №10 Местоимения 2

Урок по БЕЛ за 7 клас №12 Местоимения 4

Урок по БЕЛ за 7 клас №13 Време на глагола

Урок по БЕЛ за 7 клас №14 Наклонение на глагола

Урок по БЕЛ за 7 клас №15 Преизказни глаголни форми

Урок по БЕЛ за 7 клас №16 Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.

Урок по БЕЛ за 7 клас №17 Неизменяеми части на речта: наречие

Урок по БЕЛ за 7 клас №18 Неизменяеми части на речта: предлог, съюз

Урок по БЕЛ за 7 клас №19 Неизменяеми части на речта: междуметия и частици

Урок по БЕЛ за 7 клас №20 Главни части на простото изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №21 Второстепенни части на простото изречение: определение

Урок по БЕЛ за 7 клас №22 Второстепенни части на простото изречение: допълнение

Урок по БЕЛ за 7 клас №23 Второстепенни части на простото изречение: обстоятелствено пояснение

Урок по БЕЛ за 7 клас №24 Еднородни части на простото изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №25 Обособени части в простото изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №26 Сложно съчинено изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №27 Сложно съставно изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №28 Сложно смесено изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №29 Въведение в литературната терминология

Урок по БЕЛ за 7 клас №30 – “Хайдути” Христо Ботев

Урок по БЕЛ за 7 клас №30 – “Хайдути” Христо Ботев – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №31 – “Хубава си, моя горо” Любен Каравелов

Урок по БЕЛ за 7 клас №32 – “Хубава си, моя горо” – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №33 – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“

Урок по БЕЛ за 7 клас №34 – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №35 – „Косачи“, Елин Пелин

Урок по БЕЛ за 7 клас №36 – „Косачи“, Елин Пелин – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №37 – „Художник“, Веселин Ханчев

Урок по БЕЛ за 7 клас №38 – „Художник“, Веселин Ханчев – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №39 – „Под игото“, „Представлението“, Иван Вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас №39 – „Под игото“, „Представлението“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №40 – „Под игото“, „Радини вълнения“

Урок по БЕЛ за 7 клас №41 – „Под игото“, „Радини вълнения“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №42 – „Братчетата на Гаврош“, Христо Смирненски

Урок по БЕЛ за 7 клас №43 – „Братчетата на Гаврош“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №44 – „Серафим“, Йордан Йовков

Урок по БЕЛ за 7 клас №45 – „Серафим“, Йордан Йовков – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №46 – „Стани, стани, юнак балкански“, Добри Чинтулов

Урок по БЕЛ за 7 клас №47 – „Стани, стани, юнак балкански“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №48 – „Вятър ечи, Балкан стене“, Добри Чинтулов

Урок по БЕЛ за 7 клас №49 – „Вятър ечи, Балкан стене“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №50 – „На прощаване“, Христо Ботев

Урок по БЕЛ за 7 клас №51 – „На прощаване“, Христо Ботев – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №52 – „Немили-недраги“, Иван Вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас №53 – „Немили-недраги“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №54 – „Немили-недраги“, II глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №55 – „Немили-недраги“, II глава – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №56 – „Немили-недраги“, III глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №57 – „Немили-недраги“, III глава – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №58 – „Немили-недраги“, V глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №59 – „Немили-недраги“, V глава – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №60 – „Немили-недраги“, X глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №61 – „Немили-недраги“, X глава – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №62 – „Немили-недраги“, XVII глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №63 – „Немили-недраги“, XVII глава – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №64 – „Една българка“, 1. част, Иван вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас №65 – „Една българка“, 1. част – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №66 – „Една българка“, 2. част

Урок по БЕЛ за 7 клас №67 – „Една българка“, 2. част – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №68 – „Една българка“, 3. част

Урок по БЕЛ за 7 клас №69 – „Една българка“, 3. част – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №70 – „Една българка“, 4. част

Урок по БЕЛ за 7 клас №71 – „Една българка“, 4. част – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №72 – „Една българка“, 5. част

Урок по БЕЛ за 7 клас №73 – „Една българка“, 5. част – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №74 – „Една българка“, 6. част

Урок по БЕЛ за 7 клас №75 – „Една българка“, 6. част – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №76 – “Опълченците на Шипка”, Иван Вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас 77 – “Опълченците на Шипка”, Иван Вазов – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас 78 – “Българският език”, Иван Вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас 79 – “Българският език”, Иван Вазов – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас 80 – Из „ До Чикаго и назад“, Алеко Константинов

Урок по БЕЛ 7 клас 81 – „ До Чикаго и назад“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас 82 – из „Бай Ганьо“, Алеко Константинов

Урок по БЕЛ за 7 клас 83 – из „Бай Ганьо“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас № 84 – “Неразделни”, П. Славейков

Урок по БЕЛ за 7 клас № 85 – “Неразделни”, П. Славейков – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас 86 – “Заточеници”, Пейо Яворов

Урок по БЕЛ за 7 клас 87 – “Заточеници”, Пейо Яворов – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас № 88 – “По жътва”, Елин Пелин

Урок по БЕЛ за 7 клас № 89 – “По жътва”, Елин Пелин – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №90 – “По жицата”, Йордан Йовков

Урок по БЕЛ за 7 клас №91 – “По жицата”, Йордан Йовков – теория

 

Уроци по МАТЕМАТИКА

Урок по Математика 7 клас №1.
Раздел: Цели изрази
Тема: Едночлен. Нормален вид на едночлена. Противоположен едночлен.
https://studios-edu.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%e2%84%961/

Урок по Математика 7 клас №2
Раздел: Цели изрази
Тема: Действия с едночлени – събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване на едночлени.
https://studios-edu.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-2/

Урок по Математика 7 клас №3
Раздел: Цели изрази
Тема: Многочлен. Нормален вид на многочлена. Степен на многочлена.
https://studios-edu.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-3/

Урок по Математика 7 клас №4
Раздел: Цели изрази
Тема: Умножение на многочлен с едночлен. Умножаване на многочлен с многочлен. Тъждествени изрази.
https://studios-edu.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-4/

Урок по Математика 7 клас №5
Раздел: Цели изрази
Тема: Разлагане на многочлени
https://studios-edu.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-5/

Урок по Математика 7 клас №6
Раздел: Цели изрази
Тема: Уравнения
https://studios-edu.com/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-6/

 

Желаем много успехи на всички ученици!

Вашият коментар