viking_admin

Уроци по рисуване – “Великите майстори” – Постимпресионизъм

Уроци по рисуване – “Великите майстори” – Постимпресионизъм уроци по рисуване ван гог

Уроци по рисуване – “Великите майстори” – Постимпресионизъм Уроци по рисуване – Постимпресионизъм Постимпресионизмът е направление в изобразителното изкуство, което е възникнало през 80-те години на 19 век. Постимпресионизмът се заражда поради настъпилата криза в импресионизма в края на 19 век. Тогава импресионистите правят последната своя изложба. Ако се интересувате от рисуване, вижте нашите уроци […]

Урок по рисуване – “Великите майстори” – Стилове в изкуствата

Урок по рисуване – “Великите майстори” – Стилове в изкуствата уроци по рисуване ван гог

Урок по рисуване – поредица “Великите майстори” – Стилове в изкуствата В този урок по рисуване няма да говорим за отделни художници, а ще направим съвсем кратък обзор на епохите, стиловете, направленията в изобразителните изкуства. А ако се интересувате от рисуване, вижте нашите курсове и уроци по рисуване. Всеки художник твори в своето време и […]

Уроци по рисуване – “Великите майстори” – ЖОРЖ СЬОРА

Уроци по рисуване – “Великите майстори” – ЖОРЖ СЬОРА уроци по рисуване ван гог

Урок по рисуване – поредица “Великите майстори” – ЖОРЖ СЬОРА Жорж Сьора Жорж Сьора е едни от четиримата най-известни художници постимпресионисти, заедно с Ван Гог, Пол Гоген и Пол Сезан. Уроци по рисуване Сьора – урок за един велик художник. Роден е в Париж на 2 декември 1859 година в заможно семейство. Посещава курсове по […]

Уроци по рисуване 7 клас – ПОЛ ГОГЕН

Уроци по рисуване 7 клас – ПОЛ ГОГЕН уроци по рисуване ван гог

Уроци по рисуване – поредица “Великите майстори” – ПОЛ ГОГЕН Чрез този урок искаме да запознаем нашите ученици от курсовете ни по рисуване, както и всички потребители на сайта ни, с творчеството на един от най-известните художници постимпресионисти – Пол Гоген . Уроци по рисуване 7 клас, за ученици и за 5 и 6 клас, […]

Подготовка по рисуване за художествени гимназии – ПОЛ СЕЗАН

Подготовка по рисуване за художествени гимназии – ПОЛ СЕЗАН уроци по рисуване ван гог

Подготовка по рисуване за художествени гимназии. Поредица “Великите майстори” – ПОЛ СЕЗАН Чрез този урок искаме да запознаем нашите ученици от курсовете ни по рисуване, както и всички потребители на сайта ни, с творчеството на един от най-известните художници постимпресионисти – Пол Сезан. Подготовка по рисуване за художествени гимназии – тя включва и създаване на […]

Уроци по рисуване ВАН ГОГ – “Великите майстори”

Уроци по рисуване ВАН ГОГ – “Великите майстори” уроци по рисуване ван гог

Урци по рисуване ВАН ГОГ – поредица “Великите майстори” Чрез тези уроци по рисуване искаме да запознаем нашите ученици от курсовете ни по рисуване, както и всички потребители на сайта ни, с творчеството на един от най-обичаните художници – Ван Гог. Уроци по рисуване предлагаме за всички възрастови групи. Уроци по рисуване ВАН ГОГ – […]

Уроци по рисуване – поредица “Великите майстори”

Уроци по рисуване – поредица “Великите майстори” уроци по рисуване ван гог

Уроци по рисуване – поредица “Великите майстори” Поредицата уроци по рисуване “Великите майстори” на Студио S е посветена на великите художници през всички времена до ден днешен. Чрез нея искаме да запознаем нашите ученици от курсовете ни по рисуване, както и всички потребители на сайта ни, с творчеството на големите художници през вековете. Във всеки […]

Урок по БЕЛ за 7 клас №26 Сложно съчинено изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №26 Сложно съчинено изречение Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №26 Сложно съчинено изречение Разликата между простите и сложните изречения е само структурна, а не смислова. В сложното изречение обикновено има две или повече сказуеми. Сложното изречение включва две или повече прости изречения, свързани със синтактични връзки помежду си (съчинително или подчинително).   В този урок по български език даваме […]

Урок по БЕЛ за 7 клас №25 Обособени части в простото изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №25 Обособени части в простото изречение Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №25 Обособени части в простото изречение Същност на обособените части Всички второстепенни части на изречението могат да се обособяват, т.е. да се отделят от другите части на изречението смислово и интонационно (чрез логическо ударение и пауза). При обособяването е възможна и често прилагана промяна в словореда (инверсия), но […]

Урок по БЕЛ за 7 клас №24 Еднородни части на простото изречение

Урок по БЕЛ за 7 клас №24 Еднородни части на простото изречение Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №24 Еднородни части на простото изречение Същност Еднородни са две или повече части на изречението, които изпълняват една и съща синтактична функция (служба в изречението), отговарят на един и същи въпрос и са свързани съчинително помежду си – със съюз или безсъюзно. Еднородни могат да бъдат два или […]