Урок по рисуване – “Великите майстори” – Стилове в изкуствата

уроци по рисуване ван гог

Урок по рисуване – поредица “Великите майстори” – Стилове в изкуствата

В този урок по рисуване няма да говорим за отделни художници, а ще направим съвсем кратък обзор на епохите, стиловете, направленията в изобразителните изкуства. А ако се интересувате от рисуване, вижте нашите курсове и уроци по рисуване.

Всеки художник твори в своето време и неговият стил е повлиян от действащият стил/ове и тенденции на времето му. За да разберем по-добре творчеството на даден автор е необходимо да сме запознати и със стила, на който автора е представител. За тези неща говорим много повече на нашите курсове по рисуване, както и практически изучаваме различните стилове.

Творчеството на много от художниците, особено след края на 19 век, когато динамиката на създаване и развитие на изобразителните стилове силно се увеличава/ се повлиява от няколко стила. Важно е да се знаят времевите и стиловите особеностти на съответното време, за да можем да “разчитаме” по-добре картините на художниците.

Урок по рисуване – Стилове в изобразителните изкуства

В тази статия публикуваме списък на отделните видове изкуство, стилове и направления, групирани по различни критерии. За всеки стил в нашия блог има отделна статия с характеристика и илюстративен материал.

Урок по рисуване – Изкуство по епоха

Античност
Аборигенско изкуство
Индианско изкуство
Древноегипетско изкуство
Древногръцко изкуство
Древноримско изкуство

Изкуство по регион и религия

Индийско изкуство
Японско изкуство
Китайско изкуство
Африканско изкуство
Християнско изкуство
Мюсюлманско изкуство

Урок по рисуване – Изкуство по предназначение

Архитектура
Литература
Сценография
Фотография
Изобразително изкуство
Музика
Киноизкуство
Танц
Цирково изкуство
Балет
Театър
Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразителните изкуства се деляг на два основни вида според предназначението им – изящни и приложни.

Изящни изобразителни изкуства

Живопис
Графика
Скулптура

Приложни изобразителни изкуства

Дизайн
Дърворезба
Текстил
Керамика
Стъклопис

Стилове и направления в изкуствата

Архаично изкуство
Класика
Романизъм
Готика
Ренесанс
Маниеризъм
Барок
Рококо
Класицизъм
Романтизъм
Еклектицизъм
Реализъм
Импресионизъм
Постимпресионизъм
Сецесион, Ар Нуво, Модерн
Ар Деко
Модернизъм
Експресионизъм
Кубизъм
Примитивизъм
Абстракционизъм
Футуризъм
Функционализъм
Социалистически реализъм
Постмодернизъм
Сюрреализъм

 

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вижте и нашия филиал в Чикаго, Илинойс, САЩ – painting, snowboarding and skiing lessons in Chicago

Вашият коментар