Урок по БЕЛ за 7 клас №4 – Звукови промени в думата: несъответствие между изговор и правопис

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №4 – Звукови промени в думата: несъответствие между изговор и правопис

Звукови промени в думата: несъответствие между изговор и правопис

Звуковете като езикови единици са материални градивни елементи на морфемите и думите. Взети сами за себе си, те са лишени от смислово съдържание. Буквата е писмен знак на звук или на съчетание от звукове. В съвременния български книжовен език се наблюдават 45 основни и самостойни звука (6 гласни и 39 съгласни), които се отбелязват при писане с 30 букви.

Правописът на думите в българския език е устроен върху морфологичния принцип. При писане на отделните морфеми в състава на думата се взема под внимание техният произход и значение, а не звуковите промени при изговор.

С оглед на това в езика се наблюдават звукови промени, които се отразяват при писане, и такива, които не се отразяват при писане.

Някои от по-значимите и често срещани звукови промени, които не се отразяват при писане са:


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


1.Изравняване по качеството звучност/беззвучност на предходния съгласен звук със следходния

звучен беззвучен [беззвучен беззвучен ]
вторник [фторник]; гладко [глатко];

мравка [мрафка]; робство [ропство]

 

беззвучен звучен [звучен звучен ]
сбирка [збирка]; отбивам [одбивам]

Изключение: пред в,л,м,р,н: свада [свада]

 

  1. В края на думата (в краесловието) звучните съгласни се обеззвучават: враг [врак]; град [грат]; крив [криф]; нож [нош]; лед [лет]; под [пот]
  2. При окончанията на глаголите от I и II спрежение за 1.л., ед.ч. и за 3.л., мн.ч. сегашно, бъдеще и бъдеще време в миналото: а [ъ]; я [йъ], когато са под ударение: чета [четъ]; строят [стройът]
  3. При определителния член на имена, притежателни местоимения и причастия в м.р., ед.ч.: а [ъ]; я [ьъ]; ят [ьът]: града [градъ], деня [деньъ], денят [деньът]


Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар