Урок по БЕЛ за 7 клас №9 Местоимения

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №9 – местоимения

Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение

Лични местоимения

Употребата на падежни форми зависи от синтактичната служба на местоимението в изречението: именителен падеж, когато местоимението е подлог; дателен и винителен – за второстепенни части.

курсове за 7 клас

 

Възвратни лични местоимения

Форми:

  • Винителен падеж (ВП): себе си / кратка форма: се
  • Дателен падеж (ДП): на себе си / кратка форма: си

Възвратното лично местоимение замества названието на обект, който съвпада с глаголното лице или означава, че действието се върши за глаголното лице: Той вярва в себе си.; Измъчвам се за проявената моментна слабост.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

Притежателни местоимения

Най-често изпълняват ролята на определения в изречението.

курсове за 7 клас

Възвратни притежателни местоимения

Форми: свой, своя, свое, свои / кратка форма: си

Възвратното притежателно местоимение изразява притежание, когато определяемият обект принадлежи на глаголното лице: Иво уважава родителите си ( не му; във вариант с „му“ означава, че Иво уважава нечии чужди родители).


Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар