Урок по БЕЛ за 7 клас №7 – Причастия

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №7 – Причастия: минало свършено деятелно причастие, минало несвършено деятелно причастие, сегашно деятелно причастие, минало страдателно причастие

Причастията са нелични глаголни форми, които означават действие, което се приписва на лице или предмет като негов признак, проявяващ се във времето.

Минало свършено деятелно причастие

Употребява се главно за образуване на сложни глаголни форми. Извън състава на сказуемото означава действие, извършено от определения с причастието обект преди момента, за който се говори. Употребява се и като съгласувано определение, обикновено и обособено. Частицата не се пише слято, освен в случаите, когато причастието е употребено за използване на сложна глаголна форма и когато е употребено в състава на сказуемо. Примери: писал, чел, рекъл.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Минало несвършено деятелно причастие

Има ограничена употреба. Служи само за образуване на форми за преизказно наклонение. Не се употребява извън състава на сказуемото. Отрицателната частица не се пише винаги отделно. Примери: пишел, носел, гледал.

Сегашно деятелно причастие

Означава действие, което съвпада по време с момента, за който се говори. В изречението изпълнява служба на обикновено или обособено съгласувано определение и по-рядко на обстоятелствено пояснение за начин. Взаимозаменяемо е с подчинени определителни изречения. Нетипично за разговорната реч. Отрицателната частица не се пише слято. Примери: четящ, печащ, пишещ, гледащ, неразбиращ. Образува се само от глаголи от несвършен вид.

Минало страдателно причастие

Означава качество, което е резултат от някое действие, извършено върху определен обект. В изречението се употребява като сказуемно определение или като съгласувано определение, обикновено или обособено. Използва се при образуването на форми за страдателен залог. Частицата не се пише слято. Примери: писан, гледан, обут, вдигнат, недоказан.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар