Урок по БЕЛ за 7 клас №5 – Видове думи според речниковото им значение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №5 – Видове думи според речниковото им значение – синоними, антоними, омоними

Синоними

Синоними са думи, които имат различен звуков състав, но са близки или еднакви по значение. Синонимите назовават един и същ обект, но по различен начин.

Примери:

косвен – непряк, непосреден, заобиколен, околен, индиректен

лукс – комфорт, удобство, разкош, блясък, великолепие, разточителство

осмивам – иронизирам, надсмивам се, окарикатурявам, присмивам се, подигравам се

 

Съвкупността от думи, между които съществува синонимна връзка, образува синонимен ред (синонимно гнездо). Водещо място заема основният (доминантен) синоним, който най-пълно предава общото значение и е обикновено дума от неутралната лексика. В едно синонимно гнездо се включват думи, които са синоними на основния синоним и същевременно са синоними помежду си.

Пример:

Два синонимни реда с основен синоним любопитен, които не могат да бъдат обединени.

любопитен – любознателен, ученолюбив (любопитен младеж)

любопитен – интересен, куриозен, забавен, занимателен (любопитен факт)


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Антоними

Антоними са думи, които са различни по звуков състав и се противопоставят по значение. Двойка антоними могат да образуват думи, които принадлежат към един и същ клас като части на речта (две съществителни имена, два глагола и т.н.).

Примери:

намалявам – увеличавам; успех – провал; над – под; близък – далечен

 

Омоними

Омонимите са думи с еднакъв звуков състав, но с напълно различно лексикално значение. За разлика от многозначността, където една дума се употребява с две или повече значения, между които има някаква връзка, омонимията обхваща отделни думи, които по една или друга причина са съвпаднали по звуков състав, но между значенията им няма никаква връзка.

В тълковните речници омонимите се представят с отделни речникови статии, а многозначността на определена дума се отразява чрез представяне на всички значения в една речникова статия. Дума, която се проявява като омоним на друга дума, може да бъде и многозначна от своя страна.

Пример:

бал1 – тържествена танцувална вечеринка; забава /еднозначна дума, омоним на бал2/

бал2 – 1. цифрова оценка на успех в училище, постижение в спорта и др.; 2. единица за оценка по определена скала на силата, интензивността на някакво явление (напр. силата на вятъра може да се определя в балове) /многозначна дума, омоним на бал1/


Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар