Урок по БЕЛ за 7 клас №26 Сложно съчинено изречение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №26 Сложно съчинено изречение

Разликата между простите и сложните изречения е само структурна, а не смислова. В сложното изречение обикновено има две или повече сказуеми. Сложното изречение включва две или повече прости изречения, свързани със синтактични връзки помежду си (съчинително или подчинително).

 


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

Според отношенията между простите изречения в състава им сложните изречения биват съчинени и съставни.

Съчинително свързване се осъществява между еднородни или равноправни части (думи в състава на словосъчетанието и простото изречение, прости изречения в състава на сложното). Осъществява се чрез съюзна връзка (чрез съчинителен съюз – единичен или двоен: и, а, ала, но, обаче, ама, или, па, та, ами, и – и, или – или, ни – ни, нито – нито, хем – хем, ли – или, дали – или, не само – а и, не само – но и и т.н.) или безсъюзно.

 

Сложното съчинено изречение се състои от две или повече прости изречения, които са синтактически равноправни помежду си; никое не е главно по отношение на друго:

Угаси радиото // и // заспа.

1                          2

 

Простите изречения в състава на сложното съчинено се отделят едно от друго със запетая, когато са свързани безсъюзно или със съюзни връзки:

Бурята престана, // морето утихна, // но // опасността не е преминала.

1                               2                                               3

 

Само пред еднократно употребените съюзи и и или не се пише запетая:

Той не беше готов за промяна // или // просто не искаше промяна.

1                                                          2

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар