Урок по БЕЛ за 7 клас №25 Обособени части в простото изречение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №25 Обособени части в простото изречение

  1. Същност на обособените части

Всички второстепенни части на изречението могат да се обособяват, т.е. да се отделят от другите части на изречението смислово и интонационно (чрез логическо ударение и пауза). При обособяването е възможна и често прилагана промяна в словореда (инверсия), но тя не е задължителна:

Самотният и умислен старец седеше на пейката.

(обикновени  определения)

Самотен и умислен, старецът седеше на пейката.

(обособени  определения)

Старецът, самотен и умислен, седеше на пейката.

(обособени  определения)

Обособяването обикновено има за цел привличане на вниманието, поставяне на акцент. Характерно е за писмената реч.

 


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Пунктуационни правила

2.1. Обособените части се отделят със запетаи от основното изречение.

Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и бе сполучил да удвои и утрои имотите си, останали от баща му.

Петър, средният син на дядо Йордан, беше пък съвсем друг човек.

 

2.2. Когато обстоятелственото пояснение конкретизира предходно обстоятелствено пояснение, то по правило се обособява и се огражда със запетаи.

Едно лято, скоро до Петровден, в село пристигна Павел.

И ето след селото, на хармана, се появиха много хора…

 

2.3. С деепричастие се изразяват само обособени части на изречението. Затова деепричастните изрази винаги се обособяват и съответно се ограждат със запетаи:

Мълчейки, ние се изкачвахме по пътеката.

Гребейки съвсем леко, виждах как върхът на въдицата започва здраво да трепери.

Придошлата река бе започнала да се оттегля в коритото си, оставяйки мазна тиня по бреговете.

Спокойно я влачеха двата вола и тътрейки тежкия товар, се отдалечаваха по витото шосе.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар