Урок по БЕЛ за 7 клас №24 Еднородни части на простото изречение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №24 Еднородни части на простото изречение

  1. Същност

Еднородни са две или повече части на изречението, които изпълняват една и съща синтактична функция (служба в изречението), отговарят на един и същи въпрос и са свързани съчинително помежду си – със съюз или безсъюзно. Еднородни могат да бъдат два или повече подлога, както и две или повече второстепенни части на простото изречение (определения, допълнения, обстоятелствени пояснение и пр.). Две или повече сказуеми не са еднородни, защото те влизат в състава на различни прости изречения.

Примери:

Мина целият ден и първата нощ.

*

Веднага в тъмнината се поде гъст, сладък и треперлив глас…

*

Изхвърли ножовете и ятаганите от бащината си ковачница и започна да точи мотики и сърпове.

*

Всички ядат сладко, бавно


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


  1. Пунктуация

2.1. Безсъюзно свързаните еднородни части се отделят със запетаи една от друга

Примери:

А то, като погледнеш наоколо, пак същото: поляни, ниви, дръвчета, слънце.

*

Навсякъде миришеше на пролет, на зеленина, на вретенила ръж, на цъфнали овошки.

 

2.2. Безсъюзно свързаните еднородни определения се отделят със запетаи, а между съседните нееднородни определения не се пише запетая. Дали две или повече определения са еднородни или не, може да се провери, като се свържат със съюза „и“. Такова свързване е смислово възможно при еднородните определения и нелогично при нееднородните.

Примери:

Вратата се отвори и се изправи там висока, стройна девойка с гъсти, къдрави коси.

(еднородни определения: висока И стройна девойка, гъсти И къдрави коси – свързването на двойките определения със съюза „и“ е смислово възможно)

*

През горещите летни дни много дръгливи овчарски кучета търсеха прохлада под сенчестите дървета.

(нееднородни определения: горещите И летни дни, дръгливи И овчарски кучета – свързването на определенията със съюза „и“ е нелогично)

 

2.3. При съюзно свързване на еднородните части (та (и), че (и), па, но, а, ама, ала, обаче, само (че), даже (и), дори (и) и др.) пред съюза се пише запетая. Изключение е свързването с еднократно употребени съюзи „и“ и „или“, пред които не се пише запетая.

Примери:

Икономът им е възрастен, но енергичен.

*

Беше наистина много жадна, изпи една, че и втора чаша вода.

*

Риба, ама цаца

Цаца, ама риба!

 

2.4. Когато еднородните части са свързани с двойни съюзи (и…и, ни…ни, нито…нито, или…или, ли…ли, ту…ту, я…я, хем…хем, дали…или, ли…или, толкова…колкото, колкото…толкова (и), както…така и, не само…но и  и др.), разделяща запетая се пише пред втория и пред всеки следващ съюз.

Примери:

В душата ѝ имаше и вяра, и възторг, и смелост, и малко страх, и малко свян, и някакво притеснение.

*

Но никой не им вярваше: ни вълкът, ни заекът, ни лисицата, ни техните съседи дървета

*

И всеки ден тя започна да се облича и труфи ту с едни, ту с други дрехи…

*

Колебаеше се дали високи, или ниски обувки са подходящи за случая.

*

Колкото повече, толкова повече.

От “Познание”


Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар