Урок по БЕЛ за 7 клас №21 Второстепенни части на простото изречение: определение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №21 Второстепенни части на простото изречение: определение

  1. Същност на определението

Определението е признаково пояснение на коя да е част на изречението, изразена със съществително име.

Прието е да се открива с въпросите какъв, чий, кой + определяемото.

Разграничава се от другите второстепенни части именно по това, че винаги пояснява съществително име (или друга част на речта, но когато е употребена вместо съществително име: силните на деня; болните в отделението (прилагателните силните и болните са употребени вместо съществителни имена, следователно на деня и в отделението са определения).В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

  1. Видове определения

Определенията биват съгласувани и несъгласувани.

Съгласуваните определения се съгласуват по род и число с определяемото: люта рана, негово дете, втора година, един облак.

Несъгласуваните определения се свързват с предлог или без предлог с определяемото: майката на Иван, програма за утре, брат ми, съседката отсреща.

 

  1. Особености на определението

При съгласуваните определения, когато определяемото трябва да е членувано, членуването се поема от определението: Гласът му се промени. – Неговият глас се промени.; Жената посрещна внука си. – Старата жена посрещна своя внук.

При две съгласувани определения към едно определяемо по правило се членува само първото: Взря се в мрачните сиви облаци. Членуват се и двете, когато трябва да назовават два различни предмета, назовани с едно съществително име: пристигащите и заминаващите влакове; минималната и максималната пенсия.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар