Урок по БЕЛ за 7 клас №19 Неизменяеми части на речта: междуметия и частици

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №19 Неизменяеми части на речта: междуметия и частици

  1. Междуметия

Междуметията са неизменяеми части на речта, чрез които се дава непосредствен израз на чувства или се възпроизвеждат звукове от действителността. С оглед на това биват възклицателни, подбудителни и звукоподражателни думи: о, ах, ех, ей, браво, леле, мале; пиу-пиу, бау-бау, мууу, бррр, тряс.

Междуметията обикновено са вметнати думи в изречението и при писане се отделят със запетая. Когато изпълняват служба на сказуемо, след тях се поставя удивителен знак:

Взе камъка и – бух! в прозореца.

Особеност в правописно отношение е, че сложните междуметия и звукоподражателни думи, образувани от две или повече равноправни в смислово отношение прости междуметия или звукоподражателни думи, се пишат полуслято: ах-леле, и-ха-ха, бау-бау, тик-так.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

  1. Частици

Частиците са неизменяеми думи, които служат за усилване на значението на други думи или за образуване на някои форми. С оглед на значението си биват: за промяна на значение, формообразуващи и словообразуващи: даже, дори, хайде, нека, де, я, недей, бе, ма, дали, ли, нали, да, не, по, най, ще.

Имат следните особености в правописно отношение:

1) Отрицателната частица не се пише слято със следващата дума, когато:

  • думата или формата не се употребява без нея: немотия, невръстен, нехая;
  • думата е съществително име, прилагателно име или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното: неистина, невнимателен, негласно;
  • думата е сегашно деятелно, минало свършено деятелно или минало страдателно причастие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното: незнаещ, необлечен, неуспял;

Забележка: Ако минало свършено деятелно причастие е употребено като сказуемо в изречението, частицата не се пише отделно: Селянинът не успял да се справи с товара., но Неуспелите да се справят с теста ще се явят отново на изпит след два дни. 

  • думата е глагол и отрицателната частица е включена в състава на представката недо-, с която е образуван: недочувам, недооценявам.

2) Частиците по и най се пишат полуслято с прилагателните имена и наречията, когато служат за образуване на сравнителна и превъзходна степен: по-дълъг, най-дълъг, по-скоро, най-скоро.

Забележка: Слято се пише единствено частицата по в повече (но: най-вече) .

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар