Урок по БЕЛ за 7 клас №16 Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №16 Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.

Особености при употребата на глаголи и глаголни форми

  1. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения в речта

В книжовната реч не се допуска смесване на глаголните времена и наклонения, т.е. произволно преминаване от едно глаголно време и/или наклонение в друго. Неправилно е смесване на глаголни времена и наклонения от типа:

Живееше в централната част на големия шумен град. А хич не обича шумотевицата и многолюдните места.

ИЛИ

Вървял уж невъзмутимо по улицата. Като спря пред витрината на едно магазинче, се огледал да види дали не го следят.

ПРАВИЛНО Е:

Живееше в централната част на големия шумен град. А хич не обичаше шумотевицата и многолюдните места.

ИЛИ

Живее в централната част на големия шумен град. А хич не обича шумотевицата и многолюдните места.

———

Вървял уж невъзмутимо по улицата. Като спрял пред витрината на едно магазинче, се огледал да види дали не го следят.

ИЛИ

Вървеше уж невъзмутимо по улицата. Като спря пред витрината на едно магазинче, се огледа да види дали не го следят.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

  1. Употреба на глаголни времена и наклонение в трансформиращ преразказ

А) Трансформиращ преразказ от името на герой

Основното глаголно време е минало свършено.

Спомагателните времена се запазват каквито са в изходния текст.

 

Б) Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач

Основното глаголно време е сегашно.

Спомагателните времена са минало неопределено и бъдеще.

 

  1. Употребата на деепричастия

Употребата на деепричастия (спейки, мърморейки, пресичайки) е правилна и уместна тогава, когато:

  • Действието (действията), назовано с глагол, и действието, назовано с деепричастие, се извършват едновременно.
  • Вършителят на действието, изразено с деепричастието, и на действието, изразено с глагола в изречението, е един и същ

ПРАВИЛНО Е:

Гледайки телевизия, съм задрямал.

Върви по улицата, озъртайки се плахо.

НЕПРАВИЛНО Е:

Работейки в двора, заваля дъжд.


 

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар