Урок по БЕЛ за 7 клас №14 Наклонение на глагола

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №14 Наклонение на глагола

Изявително, условно и повелително наклонение

Наклонението на глагола изразява отношение на говорещото лице към действието.

  1. Изявително наклонение – основно наклонение в езика; означава действието в неговото реално съществуване. Означава, че действието се съобщава по собствено наблюдение или убеждение на говорещото лице. До момента различните глаголни времена са изучавани в изявително наклонение.
  2. Повелително наклонение – Означава действие, чието извършване трябва да настъпи по волята на говорещото лице: чети, ходи, пей; четете, ходете, пейте; не четете, недейте чете; да мълчим, нека мълчим.
  3. Условно наклонение – Означава предполагаеми, възможни при някакви условия или желателни действия: бих казал, биха получили, бихте дошли; прочита, събаря, бодва (Ако не внимаваш, направо те бодвам) .

 

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар