Подготовка за кандидатстудентски изпити БЕЛ

Подготовка за кандидатстудентски изпити по БЕЛ

В ОЦ “Студио S” предлагаме подготовка за кандидатстудентски изпити по БЕЛ за следните университети:

  • в СУ “Св. Кл. Охридски”(специалности: “право”, “психология”,” културология”, “философия”, “балканистика”, “българска филология” и др.);
  • в УНСС (почти всички специалности);
  • в Пловдивски университет, Великотърновски университет и др.

Предлагаме различни форми на обучение по БЕЛ:

  • – индивидуална подготовка по БЕЛ за кандидатстудентски изпити, уроци по БЕЛ за кандидатстудентски изпити;
  • – групова подготовка по БЕЛ за кандидатстудентски изпити,
  • – онлайн подготовка по БЕЛ за кандидатстудентски изпити,
  • – летни курсове по БЕЛ за кандидатстудентски изпити,
  • – видеоуроци по БЕЛ за кандидатстудентски изпити.

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: в момента в СУ се кандидатства само с оценката от ДЗИ по БЕЛ. Запазили сме тази информация, защото се очаква изпитите скоро да бъдат върнати.

1. Приемният изпит по български език и литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски” е от най-трудните в националната кандидатстудентска кампания. Известен факт е, че над 50% от явилите се получават двойки, но малко хора знаят, че 30 % изкарват оценки до Среден ( 3, 38).
Това показва, че изпитната комисия  не сваля високите си образователните изисквания.
2. За специалност “право” кандидатстудентският изпит по БЕЛ е задължителен!
3. Голяма заблуда е, че в най-търсените специалности като психология, културология, философия може безпроблемно да се влезе само с оценката от матурата по БЕЛ.
• Например, ако кандидатствате психология само с оценката от ДЗИ, тя се умножава по коефициент 2,5. При положен кандидатстудентски изпит коефициентът става 3. Това означава, че с пълна шестица на матурата получавате бал 15, а на университетския изпит –18. Така дори при начален бал 12 (две отлични оценки в дипломата) на практика матуритетната шестица няма да Ви стигне да се класирате (момичетата влизат с бал 27.60, а момчетата – с 27)!
4. Кандидатстудентският изпит става неизбежен, а специализираната подготовка – задължителна!
(Опитът да успеете само със знанията от училище е, меко казано, тест за обречени наивници.)
5.  Нашият курс се води от квалифицирани преподаватели с 30-годишен стаж в проверката на кандидатстудентския изпит в СУ.
6. Обучението  предлага разнообразни методически стратегии за успешно разработване на изпитната тема в двата й варианта (по избор) :
– класическо интерпретативно съчинение върху творчеството на един автор;
– съпоставителен коментар (в литературно интерпретативна или в есеистична форма)  на
проблеми, заложени в посочени цитати от двама автори ;
7. Конкретна цел в процеса на усвояване на изпитните изисквания е изграждане на умения:
• за правилно разчитане  на зададения в заглавието на темата проблем
      (осмисляне на битийните отношения: “човек – род – история” , “човек – град – свят”,
       “майка – любима – Родина”; “родно – чуждо”, “човек – време”, “син – дом – път” и др.);
• за формулиране на базисната теза на изпитното съчинение и доразвиващите я подтези;
• за целенасочена, задълбочена и логически последователна аргументация на твърденията;
• за стройно композиране на текстовата структура;
• за изясняване на авторовото естетическо мислене, жанровите особености на неговото творчество и платформата на художественото направление, към което принадлежи;
• за ситуиране на творбата в контекста на литературната традиция;
• за вникване в типологията на героите и в особеностите на техните конфликти;
• за разкриване на ролята на авторския глас;
• за разчитане на базовите метафори и символи в художествените текстове;
• за формулиране на проблем при съпоставката на два цитата (втората изпитна задача) и за диалогично (отворено) четене;
• за прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма;
8. Обучението е под формата на интерактивни уроци, които съдържат лекционна, анализационна, редакционна част, както и самостоятелна работа върху зададени писмени задачи.

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА УНСС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. УНСС предлага всеки месец (от октомври – до април) предварителни изпити по БЕЛ в две части:
– задължителен тест по български език за абсолютно всички кандидатстващи;
– специализиран – по български език и литература (върху материала от цялостното обучение в
11-и и 12-и клас);
2. Вторият модул  – есе. В учебната програма за 12 клас есето не е достатъчно застъпено (ако се явите на предварителен изпит, например през ноември!). Това налага  “изпреварващ тип обучение” за успешно представяне на предварителните сесии;
3. Нашият курс предлага специализирана подготовка, съобразена с особената специфика на         въпросите по български език и литература, които се задават единствено на приемния изпит в УНСС.
•  В конспекта на УНСС са включени някои автори, които почти не се споменават в часовете по литература в училище и, разбира се, не присъстват в матурата (например А. Разцветников, Н. Лилиев, Д. Бояджиев, К. Христов, Т. Траянов и др.).
•  Въпросите често засягат малко известни биографична факти от социалното битие на автора, за които най-често учениците не са информирани от своите учители.
• Тестовете по български език имат особена структура на въпросите и изискват специализирана помощ;
• В изпитните въпроси се използват някои термини и понятия, с които не се оперира в часовете по БЕЛ в училище (например хипоним, дисфемизъм, апокопа, кодифицирани езикови средства, етикетни формули и др.)
• Помощните материали, предложени в книжарницата на УНСС (указания за изпитните изисквания, сборници с тестове и др.), са недостатъчни източници за сериозна подготовка, базирана единствено върху самообучението.
Ако се интересувате от нашите обучения, свържете се с нас!
.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

Подготовка за матури
Отличен успех на матурите

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас