Мотивация за УСПЕХ

Мотивация за успех
0 student

Мотивация за успех

Онлайн курс за повишаване на мотивацията за успех.
Обучение за ученици от 5 до 12 клас

Как да повишим мотивацията си за успех в училище и в живота?
Как да развием добродетели, които да спомагат ефективно този процес?
Как да учим по-бързо и по-ефективно?
Как да станем по-организирани и самодисциплинирани?
Как да бъдем успешни не само в училището, но и след това?
Ето това са някои от въпросите, на които учениците не само ще получат отговори, но и ще бъдат мотивирани да прилагат техниките, описани в уроците, стъпка по стъпка ежеседмично.

Мотивация за учене и успех
Мотивация за учене и успех за тийнейджъри

Всеки ученик може да е ОТЛИЧНИК, стига да знае КАК!

За седмокласника високите постижения са важни!
За зрелостника високите постижения са важни!
За всички ученици високите постижения са важни – за да успеят, за да постигнат мечтите си!
С по-малко усилия от обикновено можете да имате много по-високи резултати в училище, на външни оценявания, матури и изпити за кандидатстване.

КАК да бъдем успешни?

Отговорът на този въпрос не е сложен!
Всеки ученик, за да учи, трябва да е мотивиран.
Успехът му зависи от нивото на мотивацията му и от определени добродетели, които трябва да притежава.

Разработили сме този курс, който да помогне на всеки ученик да стане изключително успешен, да бъде мотивиран за учене и нови знания, да бъде изпълнен с добродетели, които са необходимо условие, за да реализира мечтите си и разгърне потенциала си.
Изградената мотивация за учене и нови знания и придобитите качества/добродетели са основа за неговото развитие и успех не само докато е на ученическата скамейка, но и занапред в живота му, в професионалното му развитие.
Стратегията в курса се основава на съвременни психологически, философски, физични и биологични изследвания.
Целите към които насочваме вниманието на нашите курсисти са свързани с образователните им потребности, професионално и личностно изграждане. Те са комплексни и затова амбициозни, но ние знаем, че това е правилния път. Тъй като е невъзможно да се отдели личностното изграждане от професионалното и образователните изисквания към тях, то и ние разглеждаме проблемите на мотивацията и целеполагането като комплексни въпроси, свързани с личността като цяло и добродетелите, които притежава.
Ще работим за развитието на потенциала на всеки ученик.
Ние знаем, че няма слаби ученици, а само такива, които не са намерили начина да разгърнат потенциала си.
Ние спомагаме на ученика да се придвижи от мястото, на което се намира в момента до мястото, където иска да отиде.

Ние не предлагаме готови решения. Всеки ученик е индивидуалност със своите особености, мечти и цели. В този курс няма да намерите готови рецепти. Ние ще помогнем на ученика да ги сътвори сам за себе си, според своята индивидуалност.

Какво ще получи всеки ученик?

– Ще преодолее ограничаващите го вярвания за трудности в ученето и невъзможност за постигане на цели;
– Ще намери мястото на образованието в нещата, които го мотивират и които би искал да прави;
– Ще самоопредели собствения си път на развитие в дългосрочен и краткосрочен план. /съзнаваме, че за по-малките ученици дългосрочните цели могат да бъдат променливи, но те са необходими за базирането на краткосрочните/
– Ще взима решения, които да му помагат за постигане на поставените цели, дори когато го изкарват извън зоната му на комфорт,
– Ще си поставя специфични цели;
– Ще се стреми да реализира потенциала си;
– Ще открива нови перспективи;
– Ще открие силата на добродетелите при прилагането им.

Задачата ни е:
– да развием всеки ученик в контекста на неговата учебна среда;
– да направим осъзнати силните и слабите му страни;
– да провокираме прилагането на персоналната компетентност при решаването на актуални и бъдещи задачи и предизвикателства;
– да спомогнем за развитието на образовани и самоуверени граждани на глобалния свят.

Курсът „Мотивация за успех“:

• Ще подтикне всеки ученик към правилно създаване и формулиране на целите и подцелите, които трябва да постигне по пътя към УСПЕХА – настоящи и бъдещи;
• Ще създаде сериозна и трайна мотивация у курсистите за учене, стремеж към успех;
• Ще ги научим на аналитичен подход към всяко предизвикателство и умения за съставяне на стратегия и план на действие;
• Ще им създадем изключително полезните навици – организираност, отговорност и любов към ученето за цял живот;
• Ще ги приучим да използват техники за бързо и ефективно учене;
• Ще ги научим на техники за правилно, ефективно и атрактивно възпроизвеждане и представяне на знанията, идеите си и самите себе си;
• Ще ги научим колко са важни неформалните послания, които се излъчват от тях, от техните творби, от изпитните им работи и др., за да могат да бъдат още по-добре оценени на ученическия, студентския чин, а след това и в живота.
• Ще ги подтикнем към развиване на необходимите добродетели за техния успех.
• Ще им помогнем да преодолеят някои вредни, пречещи на успеха навици.
За да могат децата ни да са подготвени и като знания и като личности за нашия динамичен живот и да бъдат горди и самоуверени граждани на глобалния свят.

Цена: 370 лв.

Съдържание на курса “Мотивация за успех”:

16 онлайн урока.
Всеки урок съдържа:
– видеоурок – разяснения, стратегия, насоки, въпроси, които стимулират самоосъзнаването и провокират мисленето на учениците;
– задачи за изпълнение и прилагане самостоятелно през съответната седмица и указания за изпълнението им;
– файл WORD формат със схема за попълване, свързана със задачите за самостоятелно изпълнение, чрез попълването на която всеки ученик анализира своите цели, планира действията си и проследява напредъка си. Файлът се изпраща еднократно при започване на курса.

Достъп до курса “Мотивация за успех”:

Обучителните материали са качени на онлайн платформа, до която ще получите достъп.
Уроците са 16 броя, като са предвидени по един урок за седмица.
Ще имате достъп до обучението 5 последователни месеца от момента на стартирането.

Кога стартира курсът Мотивация за учене?
Вие можете да се включите в курса по всяко време. Обучението е онлайн – видеоуроци и теоретични ресурси – 16 урока за 16 седмици, но Вие ще имате достъп до обучението 5 месеца.
Курсът не е само теоретичен, а е предимно практичен, затова е препоръчително да се провежда през учебната година, за да могат учениците да прилагат практиките в действие.

Достъпът до платформата е неограничен в интервала на курса.

Как да ползваме курса Мотивация за успех?

Препоръчваме да определите конкретно време през седмицата, когато детето да се занимава с курса Мотивация за успех.
Хубаво е това време да бъде събота или неделя. Така всеки ученик ще има възможност да разработи по дадените му указания собствена стратегия за предстоящата седмица, която да започне да изпълнява още от понеделник.
Обучението заедно с необходимото време за попълване на схемите за домашна работа би трябвало да Ви отнема не повече от 1 астр. час. Почивните дни също така са подходящи и заради това, че децата не са на училище и могат по-спокойно да се задълбочат в поставените им задачи, които са свързани със самоизследване и изискват спокойствие.
И не на последно място, през съботата и неделята родителите на по-малките ученици могат да проследят обучението заедно с тях и след това да погледнат изпълнението на поставената задача.
ВАЖНО! Нека родителите да не бъдат изкушени да помагат на децата при попълването на схемите. Много е важно всяко решение, което ученикът ще вземе и ще напише, да произтича от самия него.

Как комуникираме с учениците?

Когато ученикът е попълнил своето задание, трябва да го изпрати на имейл адрес, който ще получите допълнително при записването за курса.
Ще получи отговор и анализ също по имейл.
Заданието трябва да е попълнено и изпратено до неделя вечерта, за да има време през седмицата да се практикуват и прилагат изградените стратегии.

Също така веднъж месечно ще имаме групови онлайн коучинг срещи. На тях ще обсъждаме постиженията или затрудненията, учениците ще могат да зададат въпросите си и да получат отговори. Ще имате достъп до 5 групови онлайн срещи за периода на обучението.

 

 

Curriculum is empty

Instructor

370.00лв.