Отказ от поръчка

Условия за отказ от поръчка

Общи разпоредби
С настоящите Условия за отказ от поръчка се уреждат взаимоотношенията между Къща Студио Ес ЕООД, ЕИК 205197176 или Хаус Студио Ес ЕООД, ЕИК 205274893, наричани общо за краткост Студио S и потребителите на образователните им услуги.
I.Основни понятия:
„Поръчка” – когато лице направи поръчка за стока/услуга от сайта на центъра от онлайн секцията/магазина, преди да извърши плащането
„Отказ от поръчка” – когато лицето направило поръчката не желае да финализира поръчката и да я заплати.
II.Отказ от поръчка:
Тъй като центърът предлага за закупуване онлайн от сайта само стоки и услуги, които не се предоставят чрез наложен платеж, за да направят отказ от поръчката, не е необходимо да се предприемат никакви допълнителни действия, освен просто да не се заплати направената поръчка.
.
.
.
.