За специалност Графичен дизайн

РЕКЛАМЕН И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

За кандидат-студенти графичен дизайн

Ако желаете да се подготвите за кандидатстване за графичен дизайн, вижте групите ни по рисуване за подготовка за кандидатстване:
Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Ако се интересувате за специалността графичен дизайн като за евентуална Ваша бъдеща професия и в какво се състои работата на графичния дизайнер, то следната информация е за Вас.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графичният дизайн е методологията на визуалната комуникация, както и за решаване на проблеми чрез използване на образи. Графичен дизайн, рекламен дизайн, комуникационен дизайн, компютърна графика много често се възприемат като синонимни понятия, но това се дължи на припокриване на уменията на специалистите, които участват в изграждането им. Графичните дизайнери използват различни методи за създаване на визуално представяне на идеи и послания – текст, типография, символи, изображения, схеми, диаграми, двуизмерни и триизмерни обекти, дигитални или аналогови и др. Понятието „графичен дизайн” често се отнася както за готовия продукт, така и за процеса на създаванетото му.
Общите цели на графичния дизайн включват:
– самоличност (лога и брандиране);
– публикации (списания, вестници и книги);
– печатни реклами – плакати, билбордове;
– оформление на страници и елементи за уебсайтове;
– графични елементи, знаци;
– опаковката на продукта;
– визуална комуникация – знаци и др.
Например, една опаковка на продукт, може да включва лого или други произведения на изкуството, организиран текст и чисти дизайнерски елементи като изображения, форми и цвят, които се обединяват в нея.

Ако се интересувате от изготвяне на графичен/рекламен дизайн от всякакъв характер, фирмена идентификация, проектиране за печат или други, вижте повече информация на Графичен дизайн

Приложение на графичния дизайн

Графичния дизайн повишава многократно четливостта, въздейсвието и разпознаваемостта на всяка и дея и послание чрез прибавяне на визуална стойност към тях. Чрез това той помата и за продаваемостта на продуктите и услугите.

Брандирането – едно от приложенията на графичния дизайн е в изграждане на фирмена идентичност като лого, цветове, опаковки, текст, слоган и др. Заедно те се определят като брандиране.
Корпоративна идентичност – в изграждането и също има място за графичнен дизайн, но тя е понятие, което включва по-комплексни характеристики.
Често тези термини се използват взаимозаменяемо, но брандиране е по-тясно свързано с идентифициране на марката или търговското наименование на даден продукт или услуга.
Корпоративната идентичност може да има по-широко значение, свързано със структурата и с характера на фирмата..
Графични дизайнери често ще са част от екипи, които работят по проекти за изграждане на корпоративна идентичност и брандиране. Други членове на тези екипи са маркетинг специалисти, комуникационни консултанти, търговски писатели и други.

Учебни материали
Учебниците са предназначени да предоставят знания по предмети като география, математика и други науки. С цел по-голяма достъпност и разбираемост на теоретичната част в учебните материали много често се използват илюстрации – графики, диаграми, схеми, рисунки и др. За постигането на същите цели, не само за естетизацията, значение има и общото оформление, композицията на отделните елемнти в публикациите.

Дисплени системи
Отдавна те са важна част за големите обществени места като летища, метра, конгресни центрове, улици и други. Тези системи са пряко зависещи от графичния дизайн, за да комуникират бързо, икономично на време и от разстояние чрез цвят или символ. Това позволява на хората да се ориентират в непознати пространства

Развлекателна индустрия
Графичен дизайн се прилага в развлекателната индустрия за декорация, създаване на декори, визуално разказване на истории. Други примери за дизайн в тази сфера са оформлението на книги, комикси, DVD обложки, шапки за телевизионни предавания, оформление на уводите на филмите, реквизити на сцени и др. Това може да включва и проектиране на изображения за печат върху тениски други носители за печат.

Преса и медии
Вестници, списания, блогове, уеб страници, телевизионни и филмови предавания – всички те използват за своите нужди графичени дизайнери.

Уменията на графичния дизайнер

Графичния дизайнер трябва да е придобил определени знания и умения, които да използва в своята работа. Проектирането може да бъде извършено по традиционен или цифров начин, като цифровият се използва предимно през последните десетилетия. Обикновенно на графичния дизайнер се предоставя информация – текст, снимки и др., които той трябва да използва в своите проекти. Освен това често се налага той да сътворява нови изображения, символи, лога, в които да използва придобитите артистични умени за стилизация и рисуване.
Графичният дизайнер трябва да притежава добри изследователски умения, умения за анализиране на произведения на изкуството и едновременно да вижда нещата по нов начин. Графичния дизайнер трябва да има умения и сила да убеждава публиката. Комуникацията е ключова част в областта на графичния дизайн. Процесът на графичен дизайн включва семиотика. Това е един подход към темата, която се занимава с действителния процес на комуникация. Този процес е особено важен за начина по който подателите и получателите кодират и декодират визуалните съобщения.

Визуални изкуства

Знанията и уменията по визуални изкуства разширяват възможностите на графичния дизайнер. Независимо дали ще бъдат приложени по традиционен или цифров начин, комбинирано или отделно, тези умения са силно препоръчителни за тази професия.

Типография

Типография е изкуство, занаят и техника. Видове шрифтове, серифи, междубуквено пространство, подредба и т.н. – всичко това оказва изключително въздействие по различен начин върху публиката. До дигиталната ера, типографията е специализирана професия. Дигитализация отвори типографията за новите поколения визуални дизайнери и непрофесионални потребители.

Оформление на страници

Оформлението на страница много често е задача за графичния дизайнер – подредбата, комбинацията на текст, заглавие и илюстративни елементи може да звучи просто, но винаги е видимо за специалистите, а дори и за непрофесионалната публика, кога една страница е направена според законите на добрия дизайн. Оформлението на продукти за печат е тясно свързано и с предпечатната подготовка и нейните особености.

Графичен дизайн за печат

Принтмейкинг е процесът на пренасяне /печат/ на проекти върху хартия или други материали или повърхности. Проектът може да е изготвен по традиционни графични техники или дигитално. Един печат може да е продукт на един или няколко техники.

ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Моливът е един от най-основните графични инструменти за проектиране. Умът и фантазияята са тези, които движат ръката, съответно и молива на графичния дизайн. Освен технологии, графичния дизайн изисква креативност, идея, мисъл, анализ и творческа преценка. Пренясянето на компютър на чужда идея не е графичен дизайн. Това е просто операторска работа. Съвременните графични дизайнери трябва да боравят с ред графични програми – растерни, векторни, триизмерни като – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Flash, 3D Max и др.

Компютърът е незаменим инструмент в графичния дизайн, независимо от съществуващите спорове, дали компютрите не ограничават креативността на дизайнерите. Някои дизайнери продължават да използват ръчни и традиционни инструменти в своите проекти, което отново доказва, че не коппютърните програми правят добрия дизайн. Чрез експериментиране с различни инструменти и методи могат да се появят нови идеи. Скицирането с молив за други е неизменен метод на започване. Други обичат да моделират триизмерно. В крайна сметка – важен е крайния резултат. Графичния дизайн е изкуство, творчество и всеки метод на проектиране е позволен, стига резултатът да е добър.

Графични дизайнери могат да работят в най-различни среди. Макар мнозина ще работи в рамките на предприятията, посветени специално на индустрията, като например дизайн консултации или брандинг агенции, други могат да работят в издателска дейност, маркетинг или други комуникационни компании. Все по-често, особено след въвеждането на персонални компютри в индустрията, много графични дизайнери са се оказали работи в рамките на не-дизайнерски ориентирани организации, както вътрешни дизайнери. Графични дизайнери може да играе и ролята на свободна практика дизайнери, които работят по свои собствени условия, цени, идеи и т.н.

Графичен дизайнер доклади до директора на изкуството, творчески директор или главен медиите креативност. Като дизайнер става по-старши, те могат да прекарват по-малко време проектиране медии и повече време, което води и насочването на други дизайнери по-широки творчески дейности, като например развитието на марката и развитие корпоративна идентичност. Те често се очаква да взаимодейства по-пряко с клиенти, например като и тълкуване слипове.

Източник Wikipedia

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗУЧАВАТЕ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН У НАС И В ЧУЖБИНА:

Графичен дизайн в университети в България:

Нов Български университет
Национална художествена академия
СУ “Св. Климент Охридски”
ТУ – София, специалност инженерен дизайн
Колеж „Омега” – Пловдив и София
Колеж „Делта” – Пловдив и София
Великотърновски университет – Пловдив

В чужбина:

Италия:
Водещи университети:
• Florence Design Academy; www.florencedesignacademy.com ,e-mail: infofda@dada.it
• Nuova Accademia di Belle Arti Milano; www.naba.it
• Istituto Erupeo di Design, www.ied.it

Великобритания:
Водещи университети:
• Central Saint Martins College of Art and Design, Лондон

•Edinburgh College of Art, Шотландия

• University of the Arts, Лондон

• Swansea Institute, Уелс

Германия
Обучението е предимно на немски.

• Kunsthochschule Berlin-Weissensee

Испания
Водещи университети:
• Marbella Design Academy,

САЩ
Топ 10 на вузовете в САЩ, обучаващи по графичен дизайн.
1 Rhode Island School of Design Providence, RI
2 Cranbrook Academy of Art Bloomfield Hills, MI
3 Yale University New Haven, CT
4 Virginia Commonwealth University Richmond, VA
5 Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA
6 Maryland Institute College of Art Baltimore, MD
7 School of Visual Arts New York, NY
8 California Institute of the Arts Valencia, CA
9 Pratt Institute Brooklyn, NY
10 California College of the Arts San Francisco, CA

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език

Курсове по Английски език за деца

Курс тренинг за повишаване мотивацията за успех и учене

.

курс по рисуване
Курсове и уроци по рисуване

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас