Тестове по БЕЛ безплатни

ТЕСТОВЕ ПО БЕЛ

Тестове по БЕЛ безплатни /по български език и литература/ от Образователен център Студио S.

В нашите обучения по БЕЛ използваме много тестове. Предлагаме два основни вида тестове по български език и литература – обучителни и изпитни.

Тестове по БЕЛ безплатни – първи вид

Първите тестове по БЕЛ са структурирани така, че да дадат възможности за:

· усвояване в тестова форма на урочната училищна информация;

· осмисляне на основните акценти в изучавания езиков и литературен материал;

· усвояване на основни научни понятия и правила;

· отсяване на основната урочна информация;

· развитие на моделно мислене;

· изграждане на практики върху собствено писмено представяне на учебен материал;

· създаване на познавателни ориентации към граматическите категории, към идейните и жанрови специфики на художествените творби, към различните стилове, в които се изявява езикът;

· планиране на собствени презентации;

· усвояване на техники при решаване на тестовите въпроси;

Тестове по БЕЛ безплатни – втори вид

Вторите тестове по БЕЛ, които използваме в нашите обучения са функционално насочени към зрелостните и приемните изпити. Те имат еднотипна структура, независимо дали се отнасят към ученици от 7-и и 12-и клас, или към обучаеми от други класове (6-и, 8-и, 9-и, 10-и, особено 11-и). Целта им е двупосочна:

· да подготвят успешно подлежащите на зрелостен и приемен изпит;

· да формират у другите възрастови групи умения за решаване на тест във формата, който е заложен в изпитните стандарти на МОН;

Разбира се, материалът, върху който са изградени този тип “предподготвителни” задачи, е съобразен с конкретното учебно съдържание за всеки отделен клас.

Изпитните тестове имат триделен строеж – диференцирани, комбинирани и комплексни въпросни задачи:

Диференцираните тестове са съсредоточени само върху отделен компонент от матуритетния или кандидатстудентския изпит. Чрез тях се отработват умения за:

· откриване само на правописните грешки;

· откриване само на граматическите грешки;

· откриване само на пунктуационните грешки;

· откриване само на лексикалните грешки;

· анализиране и решаване само на текстови задачи;

· изготвяне само на резюме върху изходен текст;

· съставяне на само на собствена теза върху зададен проблем;

· осмисляне и решаване само на литературни задачи;

· осмисляне на структурата на преразказа и на интерпретативното съчинение;

Комбинираните тестове са изградени върху обединяване на няколко компонента от материала по БЕЛ.

Комплексните тестове включват в строга подредба всичките изпитни компоненти и така се превръщат в примерна матура или кандидатстудентски изпит.

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Сайтът на МОН

Тестове по БЕЛ безплатни - подготовка за матури
Тестове по БЕЛ безплатни – подготовка за матури

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас