Подготовка за матура БЕЛ 12 клас

Подготовка за матура / ДЗИ по български език и литература – 12 клас

В ОЦ “Студио S” провеждаме подготовка по БЕЛ за държавен зрелостен изпит /матура/ за завършване на 12 клас.

КОМПЛЕКСНИ УМЕНИЯ  У ОБУЧАЕМИТЕ, КОИТО СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗВИЕМ В КУРСА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО БЕЛ

Образователни умения (уменията за писане на интерпретативно съчинения носят  на зрелостника 30 точки от 100 възможни) :

– знания за условния характер на художествената литература;
– знания за процесите в българската литературна история ;
– знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем ;
– умение за интерпретиране на художествения смисъл;
– изграждане на теза върху поставения в изпитната задача проблем;
– целенасочена, задълбочена и логически последователна аргументация;
– овладяване и прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма, т.е. повишаване на степента на собствената грамотност;
– умения за изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем

Психологически умения:

– мотивационни;
– волеви;
– трениращи паметта;
– развиващи по асоциативен път интердисциплинарното мислене в процеса на познание;
– формиращи способност за концентрация на вниманието, за дисциплина на мисълта, за пределен самоконтрол и цялостно самовъзпитание на мислене, чувства , емоции;
– утвърждаващи увереност в собствените възможности и във вземането на собствени решения;

Интелектуални:

– умения за задълбочено анализиране на духовните казуси, които са център на изпитните художествени творби;
– развитие на самостоятелните критически способности на ума;
– умения за подреденост на мисълта и стройност на изказа, за формулиране на проблем, тема, теза
– способности за убедително и аргументирано участие в обществена или тясно професионална публична дискусия;

Ценностни:

-способности за опознаване на човешката природа и разширяване на хоризонта на животознание;
– ориентация в художествените, моралните и социалните ценности на съвременната култура;
– обогатяване на мирогледа и свободен избор на позиция;

Морални:

-осмисляне на моралните модели на човешко поведение, описани в изучаваните литературни текстове;
– развиване на гражданско съзнание и публично изявяване на морална позиция;
– познание върху недъзите в националната народопсихология, описани в изучаваната литература и стремеж към тяхното преодоляване .

 

Ако се интересувате от обучение, моля, вижте нашите Курсове за подготовка за матура по БЕЛ

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас