Курсове БЕЛ 7 клас

Курсове БЕЛ 7 клас и уроци по български език и литература за 7 клас

Студио S провежда обучения – курсове БЕЛ 7 клас за подготовка за НВО. Можете да изберете и обучение по математика или само по едната от дисциплините. Вижте повече информация за нашите курсове за подготовка от:

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и/или математика “Наваксай пропуснатото”

Курс за подготовка за входни нива за 7 клас

Информация за курсовете по БЕЛ за 7 клас за НВО и кандидатстване в елитни гимназии

В съвременното общество хората се преценяват не само по това дали могат да четат и пишат, а по това как осмислят прочетеното, как моделират в съзнанието си различни типове информация и най-вече: как я използват в създаване на ефективни собствени текстове за успешно постигане на поставените цели.

Обучението в 7-ми клас е съдбовен момент в изграждане на този тип функционална грамотност у подрастващите!

Знанията, придобити в 7-и клас, дублират почти изцяло нужните компетенции на зрелостниците на матурата по БЕЛ в 12 клас ( в езиковата й част)

Образователен парадокс е фактът, че отлично подготвен седмокласник за приемни изпити в гимназии и техникуми може безпроблемно да изкара оценка над 4,50, ако се яви на матурата за 12-и клас!!!

Обучението в горен курс не се занимава с опресняване на езиковия материал от 7-ми клас!

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ ЗА НВО И КАНДИДАТСТВАНЕ В ГИМНАЗИИ В ОЦ СТУДИО S

Нашите курсове по български език и литература гарантират успешна подготовка за прием, защото се водят от квалифицирани преподаватели с 30-годишен стаж в подготовка на кандидат-гимназисти!

Обучението  предлага на курсистите разнообразни методически стратегии за усвояване  на изискванията върху двата изпитни модула (за външно оценяване и за създаване  на преразказ  върху  неизучаван художествен текст):
– иновативни и интерактивни уроциза придобиване на знанияза успешно решаване на задачите в изпитния формат;
– специфични сугестивни похвати за урочно въздействие;
– видео, аудиоматериали, схемиращи преподадената информация,електронни уроци и тестове;
– контролни проверкии редовни домашни работи;
Допълнителни бонуси:
– подпомагане на ученици в конкретната им работа по БЕЛ в училище (в  подготовка за домашни, класни и контролни работи, презентации)
– електронно снабдяване с помощни материали с най-актуалната изпитна информация:
– сборници с разработки на типове преразказ;
– изпитни и примерни тестове по език и литература;
– материали с биографични справки за писателите, включени в конспекта за изпита;
– литература с подходящи разкази за упражнения в съчиняване на преразкази;
– речници с езикови и литературни термини;
– провеждане на четири пробни изпита с най-подробен коментар на грешките и цялостно оценяване според стандартите на МОН;
– консултиранепо всяко време върху взетия материал и поставенитедомашни;

тестове бел и математика
тестове по бел и математика за 7 клас

 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ В ОЦ СТУДИО S

Цели на обучението в курса по БЕЛ за 7 клас

Конкретната цел в усвояване на изпитните изисквания за ефективна работа с текст е изграждане на умения за:
– разбиране на връзката “дума – текст – контекст”;
– осмисляне и определяне на особеностите на  различни типове текст;
– разпознаване на изразните средства в художествен текст;
– разграничаване на лексалните форми на употреба (пряка и преносна; неутрална  и експресивна);
– разпознаване на фразеологичните словосъчетания и техните популярни значения;
– определяне структурата на изреченията и тяхната специфична пунктуация;
– определяне на семантично-граматически характеристики на глаголите в книжовния език;
– прилагане на граматичната, правописната и пунктуационната книжовна норма;
– обработка на базисната информация на текстове от различни стилове;
– разпознаване на художествените специфики на включените в учебната програма литературни творби и правомерно тълкуване на основните им послания;
– откриване на художествените фигури в конкретния текст и определяне на тяхната идейно-образна функция;
– усвояване на различни начини за предаване на чужда реч;
– стройно и образно преразказване на неизучаван художествен текст;
– стройно графично оформяне на собствения писмен преразказ;

Ние надхвърляме традиционните цели на обучението (успех на приемните изпити) и развиваме комплексни умения  у обучаемия:
– за моделно и за абстрактно мислене;
– за развитие на самостоятелни текритически способности на ума;
– за концентрация и устойчивост на вниманието;
– за усвояване на техники за запаметяване;
– за мобилизация на волята за успешно представяне;
– за лесно мотивиране пред поставена изпитна задача;
– за организиране на режим  в планирането на домашните упражнения;

Контрол върху обучението по БЕЛ и математика

Предоставяне на условия за ефективен родителски контрол:
– електронен дневник за родителите с пълна информация за работата на децата им:
– ежеседмичен отчет пред родителите за свършената работа;
– конкретен анализ на техните грешки и подробни редакторски корекции;
– визуален образ на персоналните тестови работи и преразказите на курсистите;
– електронна страница за поставяне на родителски въпроси към преподавателите и дори препоръки към тяхната работа;
– родителски срещи по график;
– фиксирани дни за персонални родителски консултации;
– своевременно информиране на родителя за безпричинно отсъствие на детето му;

 

Вижте всички обучения, които предлагаме и за повече информация последвайте съответния линк.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

Курсове за 7 клас БЕЛ математика рисуване
Курсове по БЕЛ, математика, рисуване за 7 клас – подготовка за изпити и матури, НВО

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас