Уроци по Рисуване

Уроци по Рисуване

Уроците по рисуване /индивидуално обучение по рисуване/ също са възможност за подготовка на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти по рисуване.

И груповото обучение и индивидуалните уроци по рисуване имат своите предимства.

Кагато подготовката по рисуване се провежда в група, курсистите могат да се учат и от постиженията и от грешките на другите, да видят различни подходи в решаването на творческите задачи, да обсъждат с другите курсисти различни проблеми на изобразителното изкуство.

Уроците по Рисуване

Предимството на уроците по рисуване е в това, че преподавателят може да отделя повече време на ученика, да показва практически как се решават конкретни проблеми в рисуването. Уроците по рисуване обаче, не могат да съкратят времето на вашата подготовка. Практическото усвояване на проблемите на изобразителното изкуство изисква време и натрупвания.

Уроците по рисуване са подходящи за ученици от всички възрасти и класове. Уроците по рисуване са особено ефективни при лица, които разполагат с малко време за подготовка за изпити по рисуване или за предаване на портфолио по рисуване.

Програмата, тематиката, продължителността и методиката на уроците по рисуване в този случай са съобразени изцяло с нуждите на обучаваното лице и подходът и изключително индивидуален.

Продължителността на един урок по рисуване е минимум 2 астр. часа.

Мастото и времето на провеждане на уроците по рисуване се уговарят допълнително според възможностите на двете страни в обучителния процес.

Уроци по Рисуване

Рисуването. Може би на някои тази дума звучи почти магически. Но дългогодишният ни опит в подготовката на курсисти по рисуване /визираме тук подготовката по рисуване на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти/ отново доказва нашето убеждение, че рисуването се овладява стъпка по стъпка, спазвайки определени етапи и специфичен за това анализ на обектите на изобразяване. Това довежда до увладяване на уменията за изобразяване на действителността, която е и основната цел на уроците по рисуване. Тук говорим за едно реалистично, академично рисуване, за умения, свързани именно с това рисуване, които да позволят на курсистите да ги използват след това в свободните си творчески работи. Когато курсистите усвоят този процес в уроците по рисувне и внимателно и методично го прилагат в своите работи, те неусетно постигат желаните резултати, които преди са им се стрували твърде сложни, неръкотворни, почти мистични.

Процесът на академичното рисуване е също толкова аналитичен и методичен, както процеса на изучаване на всяка друга дисциплина – чужд език, биология или химия, четене на музика и други. Разбира се има и известна разлика и то доста съществена. Тя се състои в количеството работа по увладяването и прилагането на този процес, тази теория на рисуването. Уроците по рисуване в голямата си част имат практическа насоченост, но теоретичната подготовка също е изчерпателно застъпена. Теоретичното знание по рисуване само по себе си няма да ни направи художници, ако не се упражняваме да прилагаме принципите достатъчно редовно, т.е да рисуваме достатъчно често. Все едно, за да просвирим на цигулка да е достатъчно да научим солфежа /четене на музика/. На всички ни е ясно, че за да се научим да свирим, ще са ни необходими доста упражнения в продължение на месеци, години. Така е и с рисуването – през време на уроците по рисуване ние ще се развиваме, ще ставаме все по-добри, все по-освободени, по-бързо и с по-голяма лекота ще изграждаме образите.

И така, курсистите в процеса на обучението по рисуване се приближават методично до изграждането на реалистичния образ. В уроците по рисуване ние развиваме у тях навиците и уменията за наблюдение и анализиране на обектите за изобразяване, свързани с изискванията на изобразителното изкуство. Рисуването е процес, който е построен от стъпки, които стават все по-сложни в процеса на обучение.

Но най-хубавото в рисуването е това, че дори и уроците по рисуване са забавни, вдъхновяващи и удовлетворяващи. Рисуването същевременно е отпускащо и приятно занимание. Макар и трудно, няма нищо по-вълнуващо от това да създадеш своята рисунка по-добра от предишната, да изразиш в своята рисунка своята същност и идеи. Рисуването е себеизразяване и който се е захванал с това изкуство, независимо от трудните периоди на увладяването му, е щастлив цял живот.

Уроците по Рисуване в Студио S

Уроците по рисуване сме ги разделили на два вида – групови и индивидуални.

Вижте повече информация за групови уроци по рисуване за кандидат-студенти.

Вижте повече информация за групови уроци по рисуване за кандидат-гимназисти.

Вижте повече информация за групови уроци по рисуване за любители.

Вижте повече информация за групови уроци по рисуване за деца.

 

Индивидуални уроци по Рисуване в Студио S

Понякога се налага курсистите да взимат индивидуални уроци по рисуване. Много често тази причина е продиктувана от притискането на времето за подготовка – когато са се захванали твърде късно със своето обучение по рисуване. Но така или иначе увладявнето на практическите умения изисква време и усилия. Но по време на уроците по рисуване преподавателите правят всичко възможно, за да успеете да постигнете целите си и да увладеете принципите на изобразителното изкуство.

курс по рисуване
Курсове и уроци по рисуване

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас