Уроци по рисуване в градове

Уроци и курсове по рисуване

Рисуването – курсове и уроци

Рисуването. Може би на някои тази дума звучи почти магически. Но дългогодишният ни опит в подготовката на курсисти по рисуване /визираме тук подготовката по рисуване на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти/ отново доказва нашето убеждение, че рисуването се овладява стъпка по стъпка, спазвайки определени етапи и специфичен за това анализ на обектите на изобразяване.  Всички тези методи ние използваме в нашите курсове и уроци по рисуване по градовете, където имаме обучения. Това довежда до увладяване на уменията за изобразяване на действителността, която е и основната цел на уроците по рисуване. Тук говорим за едно реалистично, академично рисуване, за умения, свързани именно с това рисуване, които да позволят на курсистите да ги използват след това в свободните си творчески работи. Когато курсистите усвоят този процес в уроците по рисувне и внимателно и методично го прилагат в своите работи, те неусетно постигат желаните резултати, които преди са им се стрували твърде сложни, неръкотворни, почти мистични. Вижте информация за нашите курсове и уроци по рисуване.

Процесът на академичното рисуване е също толкова аналитичен и методичен, както процеса на изучаване на всяка друга дисциплина – чужд език, биология или химия, четене на музика и други. Разбира се има и известна разлика и то доста съществена. Тя се състои в количеството работа по увладяването и прилагането на този процес, тази теория на рисуването. Уроците по рисуване в голямата си част имат практическа насоченост, но теоретичната подготовка също е изчерпателно застъпена. Теоретичното знание по рисуване само по себе си няма да ни направи художници, ако не се упражняваме да прилагаме принципите достатъчно редовно, т.е да рисуваме достатъчно често. Все едно, за да просвирим на цигулка да е достатъчно да научим солфежа /четене на музика/. На всички ни е ясно, че за да се научим да свирим, ще са ни необходими доста упражнения в продължение на месеци, години. Така е и с рисуването – през време на уроците по рисуване ние ще се развиваме, ще ставаме все по-добри, все по-освободени, по-бързо и с по-голяма лекота ще изграждаме образите.

И така, курсистите в процеса на обучението по рисуване се приближават методично до изграждането на реалистичния образ. В уроците по рисуване ние развиваме у тях навиците и уменията за наблюдение и анализиране на обектите за изобразяване, свързани с изискванията на изобразителното изкуство. Рисуването е процес, който е построен от стъпки, които стават все по-сложни в процеса на обучение.

Но най-хубавото в рисуването е това, че дори и уроците по рисуване са  забавни, вдъхновяващи и удовлетворяващи. Рисуването същевременно е отпускащо и приятно занимание. Макар и трудно, няма нищо по-вълнуващо от това да създадеш своята рисунка по-добра от предишната,  да изразиш в своята рисунка своята същност и идеи. Рисуването е себеизразяване и който се е захванал с това изкуство, независимо от трудните периоди на овладяването му, е щастлив цял живот.

Вижте информация за уроци по рисуване в:

Курсове и уроци по Рисуване в Пловдив

Курсове и уроци по Рисуване в Варна

Курсове и уроци по Рисуване в Стара Загора

Курсове и уроци по Рисуване в Бургас

Можете да намерите курсовете по рисуване във всичките ни филиали от секция ФИЛИАЛИ от менюто на сайта ни.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас