Тестове по математика

Тестове по математика

Нашите тестовете по математика като елемент от стандартизирано обективно оценяване в училищеса изцяло съобразени с изпитните критерии на МОН.

Те обаче са също част от нашето “ноу хау”, защото са базирани върху модерна тестова теория, което ги прави свръхефективни.

Тестовете по Математика са изградени върху единство на образователни цели, ясен урочен контекст, балансирана логическа и композиционна организация, дозирана степен на съдържателна трудност. Нашите тестове по математика се съставят професионално!!! Това ги прави несъпоставими по качество спрямо хаотично разпространяващите се на книжния пазар тестови издания, в които преобладават обидно елементарни въпроси и то върху незначителни факти; неясно формулирани питания, водещи до два възможни отговора; ниска или необосновано висока степен на трудност; произволни и неуместни въпроси, несъобразени с материала в училище.

Ние предлагаме комплексни тестове, обхващащи учебния материал от 6-и до 12-и клас! Разбира се, най-голям е броят на изпитните въпроси, предназначени за учениците от 7-и и 12-и клас, които ще държат матури.

Съставянето на тестовите въпросите е подчинено на нашите “7 стъпки до УСПЕХА”! Това ги превръща в свръхважно звено от нашия постъпков процес на обучение.

Чрез нашите тестовете по математика Вие получавате:

– не само знания, но и умения да прилагате наученото в бъдещия си социален живот;
– представяне на урочното съдържание в целенасочени и балансирани въпроси;
– възможност за развиване на логическото мислене и комбинативността на ума;
– преодоляване на повърхностното отношение към изучавания предмет;
– развиване на творчески рефлекси;
– техники за проучване, вникване и намиране на верните отговори;
– волеви амбиции за овладяване на учебния материал, включен във въпросните задачи;
– повишаване на скороста на мислене и степента на концентрация на вниманието;
– удоволствие от възможността да се проверите и да бъдете обективно оценени;
– пълен успех на държавната матура и на кандидатстудентските изпити;

ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ по математика:

Обучителни тестове по БЕЛ и Математика;

Изпитни тестове по БЕЛ и Математика.

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език

Курсове по Английски език за деца

Курс тренинг за повишаване мотивацията за успех и учене

.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас