Тестове БЕЛ математика

Тестове по БЕЛ и математика

Тестове БЕЛ математика. Нашите тестовете по БЕЛ и математика като елемент от стандартизирано обективно оценяванев училищеса изцяло съобразени с изпитните критерии на МОН.

тестове бел и математика
тестове по бел и математика за 7 клас

Те обаче са също част от нашето “ноу хау”, защотоса базирани върху модерна тестова теория, което ги прави свръхефективни. Тестовете по БЕЛ и Математика са изградени върху единство на образователни цели, ясен урочен контекст,  балансирана логическа и композиционна организация, дозирана степен на съдържателна трудност. Преведено на по-прост език: нашите оценителски задачи се съставят професионално!!! Това ги прави несъпоставими по качество спрямо  хаотично разпространяващите се на книжния пазар тестови издания, в които преобладават обидно елементарни въпроси и то върху незначителни факти; неясно формулирани питания, водещи до два възможни отговора; ниска или необосновано висока степен на трудност; произволни и неуместни въпроси, несъобразени с материала в училище.

Ние предлагаме комплексни тестове, обхващащи учебния материал от 6-и до 12-и клас! Разбира се, най-голям е броят на изпитните въпроси, предназначени за учениците от 7-и и 12-и клас, които ще държат матури. Съставянето на тестовите въпросите е подчинено на нашите “Седем стъпки до успеха”! Това ги превръща в свръхважно звено от нашия постъпков процес на обучение.

Чрез нашите тестовете по БЕЛ и математика Вие получавате:

– не само знания, но и умения да прилагате наученото в бъдещия си социален живот;
– представяне на урочното съдържание в целенасочени и балансирани въпроси;
– възможност за развиване на логическото мислене и комбинативността на ума;
-преодоляване на повърхностното отношение към изучавания предмет;
– развиване на творчески рефлекси;
– техники за проучване, вникване и намиране на верните отговори;
– волеви амбиции за овладяване на учебния материал, включен във въпросните задачи;
– повишаване на скороста на мислене и степента на концентрация на вниманието;
– удоволствие от възможността да се проверите и да бъдете обективно оценени;
– пълен успех на държавната матура и на кандидатстудентските изпити;

ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ по БЕЛ и математика:

Обучителни тестове по БЕЛ и Математика;

Изпитни тестове по БЕЛ и Математика.

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Сайтът на МОН

.

курсове рисуване
курсове за 7 клас
курсове бел и математика 7 клас