Снежана Стоянова управител

Снежана Стоянова – основател и управител на Студио S

Снежана Стоянова
Снежана Стоянова

Снежана Стоянова е основател и управител на Образователен център „Студио S”

Родена е в гр София през 1966 год.
Завършва Национална Художествена Академия през 1993 г. със допълнителен профил Педагогика.
Преподавала е в 73 СОУ – София от 1993 г. до 2004 г.
Има четвърта степен педагогическа квалификация.

Освен управител на образователния център, Снежана Стоянов е и действащ художник и участва активно в художествения живот у нас и в чужбина.
Можете да посетите нейният творчески сайт www.snejana-stoyanova.com

Като управител на образователния център, Снежана Стоянова изгражда образователна стратегия, чрез която се постига висока успеваемост на курсистите на центъра.
Мисията на Образователен център “Студио S” е да възпита общности от млади хора с широки културни интересни, солидни знания, умения и компетенции и високи морални устои, водещи до успешно представяне на всички предстоящи им изпити, което да осигури основа за бъдеща, успешна професионална кариера на граждани на глобалния свят.

Ето какво казва Снежана Стоянова за необходимостта от допълнително обучение, допълващо това в училището

1. Необходимо ли е допълнително обучение на учениците, извън училищната система?

На този въпрос е трудно да се отговори еднозначно и отговорът да се отнася за всички ученици. Но практиката показва, че болшинството от учениците ходят на допълнителни обучения под различни форми. Това ясно говори, че такава необходимост съществува и то е световна практика в една или друга степен.

2. От какво е породена необходимостта от допълнително обучение?
Всички допълнителни обучения са паралелни с училищното обучение. Те го надграждат и допълват по различни начини и решават проблемите, които съществуват в него.
1. В държавното училище паралелките са големи, което води до голяма степен до невъзможност да се прилага индивидуален подход към всеки ученик.
2. В държавното училище засега, поне у нас, почти не се прилагат по-съвременни методи и форми на преподаване, които да са по-близо до възприятието на съвременните деца.
3. Поради много причини голяма част от учениците са демотивирани да учат задълбочено.
4. Субективният фактор преподавател също е от голямо значение.

3. Как ОЦ „Студио S” надгражда и допълва обучението от училище?
В нашия образователен център ние се стремим да решим гореизброените проблеми.
1. В центъра групите са камерни – между 4 и 12 броя ученици, в зависимост от възрастовите особености, дисциплината и др., което позволява индивидуален подход към всеки ученик.
2. Освен стандартните форми на обучение ние прилагаме и по-съвременни и гъвкави форми:
– онлайн обучение с преподавател на живо във виртуална класна стая /индивидуално или групово;
– разработили сме и видеоуроци, които могат да се гледат по всяко време и от всяко място с интернет връзка, с цел улеснение на самоподготовката на учениците, които освен теоретична част включват и множество тестове с разяснения за решаването им;
– предлагаме обучения с различна интензивност на обучение;
– както и обучения по различни дисциплини през ваканционните месеци;
– прилагаме различни интерактивни методи на обучение.
Стремим се обучението, което предлагаме да е близко до начина на възприемане на съвременните ученици. Бързото развитие на технологиите през последните няколко десетилетия възпитава поколения с по-различен начин на възприемане. Ние възрастните, които създаваме образователни програми, методики и форми сме длъжни да се съобразяваме с тези променящи се особености, за да предлагаме на учениците адекватно обучение.
3. Проблема с демотивацията за учене на определена част от учениците, която е следствие на много причини, ние решаваме чрез прилагане на различни методи:
– доколкото ни е възможно се стремим да прилагаме съвременни форми на обучение, които да са по-близо до начина на възприемане на учениците;
– разработили сме преподавателско „ноу-хау”, в което са залегнали различни психологически похвати за повишаване мотивацията за учене на всеки ученик. Прилагайки я, ние виждаме как успяваме значително да повлияем положително върху това, ученицете да намерят смисъл в ученето и да ги вдъхновим за постигане на високи резултати.
– при по-сериозни проблеми наш психолог работи заедно с ученик и родители за отстраняването им.
4. В центъра работят висококвалифицирани преподаватели, които непрекъснато доказват качеството на своята работа чрез успехите на курсистите.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас