Прием след 7 клас

Прием след 7 клас

Тук поместваме разнообразна информация във връзка с приема след 7 клас – балообразуване, училища, информация за справочници за седмокласници, за кандидатстването след 7 клас идр., които да бъдат в помощ на седмокласниците и техните родители.


Вижте информация за нашите обучения за 7 клас:

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото” след 6 клас

Целогодишни курсове по БЕЛ и математика за подготовка за НВО

Есенен курс – подготовка за входни нива за 7 клас


Образуване на бал за класиране след 7 клас

Уважаеми кандидат-гимназисти,
Уважаеми родители,
Напомням Ви, че съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва:
1. профил “Хуманитарен” – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
2. профили “Природоматематически” и “Технологичен” – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
3. профил “Чуждоезиков” – като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
4. профили “Изкуства” и “Спорт” – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
5. професии от област на образование “Изкуства” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
6. професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация”, „Физически науки”, „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка”, „Архитектура и строителство”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Ветеринарна медицина”, „Здравеопазване”, „Транспорт” и „Опазване на околната среда” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
7. професии от областите на образование “Социални услуги” и “Услуги за личността” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
8. Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението за завършен VII клас.
ВАЖНО: всяка година е възможно да има промяна в правилата за балообразуване на различните училища. Горната информация е ориентировачна. За актуална и конкретна информация е необходимо да проверите в справочника за училищата, който излиза всяка година.

Вижте много Тестове по БЕЛ за 7 клас.

Вижте много Тестове по Математика за 7 клас.

Вижте много Тестове по БЕЛ за 6 клас.

Вижте много Тестове по Математика за 6 клас.

Вижте много Тестове по БЕЛ за 5 клас.

Вижте много Тестове по Математика за 5 клас.

Вижте информация за ЗАНИМАЛНЯ за седмокласници в ОЦ Студио S.

.

.

 

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас