Онлайн БЕЛ и математика

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО БЕЛ /български език и литература/ и МАТЕМАТИКА

Каква е разликата между обучението на седмокласниците във виртуална класна стая и в присъствен курс за 7 клас?
В това, че онлайн обучението предоставя много предимства за тях и родителите!

Предимства на онлайн обучението:

 • Пълен контрол от страна на преподавателя върху работата на курсистите. Няма възможност ученикът да “проспива” обучението на последния чин.Ученикът винаги е пред очите на преподавателя /на неговия монитор/, заедно с всички други участници в обучението.
 • Спестява време и средства за закупуване на помощна литература и за придвижване!
 • Контрол от страна на родителите:
 • Можете да следите как вашия седмокласник се учи в реално време. Това не означава да седите непрекъснато до него, но когато той се обучава пред компютъра в дома Ви, Вие можете да следите периодично обучението, неговото участие, поставените задачи за самостоятелно изпълнение вкъщи и др.
 • А защо и Вие да не се възползвате и да преговорите забравени правила от българския език и математиката. Така ще бъдете информирани за начина на преподаване на материала, за актуалните изисквания за знания и умения по български език и литература и математика към учениците от 7 клас, за формата на националното външно оценяване по БЕЛ и математика за 7 клас.
  Родителят има възможност да поговори с преподавателя след всеки урок във виртуалната класна стая и да получи бърза обратна връзка за успеваемостта на детето си.
 • Ще бъдете по-близо до учебните проблеми, с които трябва да се справи Вашето дете. Така не само ще можете да му помогнете, ако има нужда, но и ще изградите с него по-близък контакт, свързан с образованието му.
 • Имате достъп до обучителната система и по всяко време ще можете да проверявате поставените /текущи и минали/ задачи за домашна работа. Така ще знаете какво да изисквате от Вашия ученик да направи.
 • Имате възможност да следите качеството на преподаване по дисциплините български език и литература и математика.
 • Мобилност – можете да учите от всяко място през мобилното си устройство! Сега вече не е нужно през цялата учебна година да се лишавате от пътувания през почивните дни. Вашето дете може да присъства на урока чрез всяко мобилно устройство. Единственото условие е да разполагате с интернет.
 • Повтаряемост – имате възможност многократно да преглеждате записите на уроците, ако имате нужда от припомняне на някои от тях или на всички. В реалното преподаване, знаете, това няма как да се случи.
 • Качествено обучение – Към всички гореизброени предимства на онлайн обучението за национално външно оценяване на ученици от 7 клас ще прибавим и нашата гаранция за ефективно и качествено обучение.

Преподавателите, които водят обученията на седмокласниците са висококвалифицирани, с голям опит, действащи учители в елитни столични гимназии и някои от тях са били оценители на матуритетни изпити.
Прилага се разработено преподавателско “ноу хау” – методика на обучение, с която целим многократно повишаване мотивацията за учене на децата.
Онлайн подготовката на седмокласници за национално външно оценяване и кандидатстване в елитни гимназии с всички изброени предимства по-горе гарантира на Вашите ученици висок успех на предстоящите изпити.

Как ще се проверяват домашните работи на курсистите?
Домашните работи ще се изтеглят от обучителната платформа под формата на Doc или PDFдокументи или ще се указва страница и упражнения от помагалата.
Документите  ще попълвате директно и ще ги връщат на електронната поща на преподавателя.
Домашни задачи, които са написани в тетрадки, на листа или в помагала е необходимо да бъдат снимани /JPG формат/ и изпратени на електронната поща на преподавателя.
Преподавателя ще прегледа домашните работи, ще ги коригира, анализира и ще ги върне на Вашите електронни адреси.

Срок на предаване на домашните – 24 часа преди започване на следващото занимание.

Как се провеждат планираните пробни изпити / 4 изпита по БЕЛ и 4 изпита по Математика/ ?
На електронния адрес на родителите ще бъдат изпратени тестовете, които те ще трябва да разпечатат и да ги дадат на децата непосредствено преди започване на заниманието, през което ще се проведе пробния изпит. На курсистите ще им бъдат дадени указания за начина на отговаряне, попълване, времето на изпита и др. Те трябва да решат тестовите задачи самостоятелно пред компютрите си. Препоръчително е да осигурите за дните на пробните изпити спокойна домашна атмосфера. Курсистите ще решават теста пред задължително включена уеб камерата на компютрите. Ако технически това им е невъзможно, ще трябва да сте уверени в добросъвестността на Вашите деца при решаването на теста или да ги наблюдавате по време на пробния изпити или по друг начин да сте осигурили условия за невъзможност за преписване.

Вижте графиците и цените от следния линк: Целогодишен курс по БЕЛ и математика за подготовка за НВО

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ:

За 7 клас – Целогодишен курс по БЕЛ и математика за подготовка за НВО;
За 7 клас – Кратък курс за подготовка за входни нива по БЕЛ и Математика;
За 7 клас – Определете входното си ниво по БЕЛ. Решете безплатен самопроверяващ се електронен ТЕСТ по БЕЛ.
За 6 клас – Целогодишен курс по БЕЛ и математика за 6 клас

=

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език

Курсове по Английски език за деца

Курс тренинг за повишаване мотивацията за успех и учене

.

Подготовка за матури
отлична подготовка за матури, нво, дзи

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас