НВО 7 клас Математика

Подготовка за НВО 7 клас по Математика

За информация на родителите и кандидат-гимназистите по-долу поместваме информация за учебно-изпитната програма по Математика за приемане на ученици след завършен 7 клас в държавните и общински училища. За добрата подготовка за нво 7 клас математика вижте нашите курсове по математика за 7 клас
Националното външно оценяване по Математика след 7 клас съдържа конкретни изисквания, с които е добре да бъдете запознати.
——-

Вижте информация за нашите обучения за 7 клас:

Курсове по рисуване за кандидат-гимназисти

Целогодишни курсове по БЕЛ и математика за подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото” след 6 клас

Есенен курс – подготовка за входни нива за 7 клас

——-

Национално външно оценяване след 7 клас по математика

1. Вид и времетраене на НВО по математика – 7 клас.

Изпитът по математика е писмен.
Равнището на компетентност по математика на седмокласниците се оценява с тест два модула с време на работа:
– НВО – 60 минути;
– допълнителен модул – 90 минути.

2. Формат на теста по математика.

– Модулът за НВО по математика съдържа 20 задачи, от които 16 задачи, които са конструирани с четири възможности за отговор, от които един е правилен и 4 задачи по математика със свободен отговор. Максимален брой точки – 65.
– Допълнителният модул по математика се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които:
2 задачи по математика с кратък отговор – от учениците се изисква да напишат кратки свободни отговори /числови, символни или словесни/, без да привеждат своето решение;
2 задачи по математика с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на дадена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер. Максимален брой точки – 35.

Общ брой точки от двата модула по математика – 100.

Оценката от приемния изпит по математика се формира въз основа на резултатите от двата модула по математика, взети заедно.

3. Учебно съдържание на изпита по математика

Системата от задачи по математика за 7 клас в модула за НВО се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма по математика за 7 клас, като се прилагат знанията и уменията по математика, придобити в обучението до 7 клас включително.

Програма за НВО по математика след 7 клас

Уроци по математика за 7 клас
Учебна програма по математика НВО 7 клас

 

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас