Кандидатстване след 7 клас

Кандидатстване след 7 клас

Ако се интересувате от подготовка за НВО за кандидатстване след 7 клас, вижте курсове по БЕЛ и математика за 7 клас

Кандидатстването след 7 клас е един от важните етапи в образованието. Кои училища да изберем? Как да се подготвим за кандидатстването след 7 клас и външното оценяване по БЕЛ и Математика? Каква е процедурата по кандидатстването след 7 клас? И още много други въпроси, свързани със седмокласниците, на които ще се опитаме да отговорим тук.

В секцията Прием след 7 клас даваме информация за училищата, балообразуването, статистика по приема на ученици след 7 клас.

Поместили сме и много тестове по БЕЛ и също така много тестове по математика за 7, 6 и 5 клас, които да ви помогнат да самоопределите новото си по съответните дисциплини. Тестовете съдържат и отговорите на въпросите. По-долу следват връзки към различните видове тестове по БЕЛ и математика.

————————–

Вижте информация за нашите курсове за подготовка за 7 клас:

Целогодишни курсове по БЕЛ и математика за подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото” след 6 клас

Есенен курс – подготовка за входни нива за 7 клас

——————————–

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г. – кандидатстване след 7 клас

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1.Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. Срок 07-13.05.2015 г. вкл.

2.Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 15.05.2015 г. вкл.

3.Провеждане на тестове по: Български език и литература на 20.05.2015 г.  Математика на 22.05.2015 г.

4. Обявяване на резултатите от тестовете до 03.06.2015г. вкл.

5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по: изобразително изкуство на 04.06.2015 г.; музика на 05.06.2015 г.; хореография на 08.06.2015 г.; спорт на 01.06.-02.06.2015 г. вкл.

6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 09.06.2015 г. вкл

7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 10.06.-14.07.2015 г. вкл.

8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. Сроко 16.-19.06.2015 г. вкл.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 25.06.2015 г. вкл.

10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. Срок 26.06.-30.06.2015 г. вкл.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 03.07.2015 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 06.-08.07.2015 г. вкл.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 09.07.2015 г.

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 10.-14.07.2015 г. вкл.

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 16.07.2015 г. вкл.

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 17.-20.07.2015 г. вкл.

17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 21.07.2015 г.

18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 28.07.2015г. вкл.

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 31.07.2015 г. вкл.

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Подаване на заявления за полагане на приемни изпити – 07.-13.05.2015 г. вкл.

2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и по зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити до 16.05.2015 г. вкл.

3. Провеждане на приемните изпити: – за проверка на способностите по изобразително изкуство 16.06.2015 г. – за проверка на способностите по хореография 17.06.2015 г. – за проверка на способностите по музика 18.06.2015 г. – за проверка на способностите по спорт 16-19.06.2015 г.

4. Обявяване на оценките от приемните изпити до 02.07.2015 г. вкл.

5. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 02.07-21.07. 2015 г. вкл

6. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 02-06.07.2015 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 07.07.2015 г. вкл.

8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 08.07.2015 г.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 09.07.2015 г.

10. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 10.07.2015 г.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране дo 14.07.2015 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 15.07.2015 г.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 17.07.2015 г. вкл.

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.2015 г.

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2015 г.

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 22.07.2015 г

17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 24.07.2015 г. вкл.

18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 04.09. 2015 г.

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 11.09.2015 г. вкл.

курсове за подготовка за НВО за Кандидатстване след 7 клас
курсове за подготовка за НВО за Кандидатстване след 7 клас

Сайтът на МОН

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас