Комуникация с тийнейджъра

Как да комуникираме с тийнейджъра

Как да подобрим комуникацията с нашия тийнейджър

Знаем колко трудна е понякога комуникацията с тийнейджъра вкъщи. Много често имаме чувството, че изгубваме почвата под краката си. Детето е затворено, не желае да споделя вече с нас. Успехът му се разваля. Често избухваме и това още повече засилва неговата отчужденост и непокорство.

Затова ОЦ “Студио S” Ви предлага да приложите някои подходи в комуникацията с Вашия тийнейджър, които бързо и значително ще подобрят ситуацията, чрез наръчник със 7 стъпки за подобряване на комуникацията с тийнейджъра Ви, които лесно ще внедрите в живота си и ще намерите по-кратък път към сърцето на детето си.

комуникация с тийнейджър
комуникация между родител и тийнейджър

Наръчникът е почти готов. Още няколко седмици остават на нашите психолози до издаването на наръчника.

Цената на наръчника /книжно тяло/ – 10 лв.

Когато излезе от печат, цената на наръчника ще е 10 лв.

Желаете ли БЕЗПЛАТЕН електронен вариант на наръчника Как да подобрим комуникацията с тийнейджъра си?

Ако желаете да получите  БЕЗПЛАТНО наръчника /електронен вариант – PDF файл/ веднага след изготвянето му, попълнете следната
Заявка за електронен безплатен наръчник за комуникация с тийнейджъра

ВАЖНО: безплатните бройки ще бъдат само 50. Заявете Вашата сега!

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас