Матура БЕЛ 12 клас

Подготовка за матура по бел за 12 клас - обща информация

Матурата по БЕЛ при завършване на 12 клас е задължителна.

ОЦ Студио S предлага на учениците подготовка по БЕЛ за задължителната матура по БЕЛ в края на 12 клас. 

Вижте групите за подготовка за матура по БЕЛ

Вижте групите и по МАТЕМАТИКА за подготовка за матура по Математика

ВИДЕОУРОЦИ по БЕЛ - прекрасен самоучител за подготовка за матура

 

Информация за подготовката за матура по БЕЛ в ОЦ "Студио S"

Три причини да се подготвим сериозно за матура по БЕЛ:

1. Защото матурата по БЕЛ е задължително изискване на МОН за получаване на диплома за средно образование.

2. Защото само с матуритетната оценка по български език и литература можем да кандидатстваме за повече от 70 % от специалностите в родните университети и институти, а също така и за някои в Европа.

3. Защото без диплома за средно образование не можем да си намерим работа.

Защо при нас?

Всички рекламиращи се казват, че са най-добрите. Ние сме по-скромни и казваме „Ние сме по-добрите!“ :)

·         Защото работим индивидуално и откриваме точния подход към всеки обучаем в подготовката за матура по БЕЛ;

·        Защото използваме различни форми на обучение в подготовката за матура по БЕЛ:

- интерактивни уроци, съдържащи лекционна, анализационна, редакционна част; 

- он-лайн контролни и консултации върху изработване на зададени писмени задачи;

- психологически и сугестивни похвати за урочно въздействие;

- дискусии върху перспективите за професионално и социално развитие;

- видео, аудиоматериали,  електронни уроци и тестове,

- безплатно предоставяне на актуални материали за допълнителна самоподготовка (тестове за матура и за изпит в УНСС, анализационни разработки за изпита в Софийския университет);

- безплатни консултации по всяко време върху взетия материал и поставените домашни задачи;

- пробни изпити  /също и в онлайн форма/;

·        Защото нашите кандидати придобиват необходимите дълбинни компетенции в изграждане на качествено съчинение по зададен литературен проблем, в писане на литературно есе, както и в успешното решаване на тестови задачи по български език и литература;

·        Защото постигат много високи резултати на зрелостните и кандидатстудентските изпити;

·        Защото преподователският екип сме доказано свръхуспешни специалисти изнаем как да направим граматиката и литературата приятни за усвояване, а изпитния успех – гарантиран.

·         Защото прилаганите иновативни и интерактивни методи надхвърлят традиционните цели на обучението (успех на матурата и приемните изпити) и се стремят да развиват комплексни умения  у обучаемите

·         Защото гарантираме много високи постижения. Вижте резултатите на нашите ученици на ДЗИ по БЕЛ.

Вижте групите за подготовка за матура по БЕЛ

 

Комплексни умения  у обучаемите, които се стремим да развием в курса за подготовка за матура по БЕЛ

Образователни умения (уменията за писане на интерпретативно съчинения носят  на зрелостника 30 точки от 100 възможни) :

- знания за условния характер на художествената литература;
- знания за процесите в българската литературна история ;
- знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем ;
- умение за интерпретиране на художествения смисъл;
- изграждане на теза върху поставения в изпитната задача проблем;
- целенасочена, задълбочена и логически последователна аргументация;
- овладяване и прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма, т.е. повишаване на степента на собствената грамотност;
- умения за изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем

Психологически умения:

- мотивационни;
- волеви;
- трениращи паметта;
- развиващи по асоциативен път интердисциплинарното мислене в процеса на познание;
- формиращи способност за концентрация на вниманието, за дисциплина на мисълта, за пределен самоконтрол и цялостно самовъзпитание на мислене, чувства , емоции;
- утвърждаващи увереност в собствените възможности и във вземането на собствени решения;

Интелектуални:

- умения за задълбочено анализиране на духовните казуси, които са център на изпитните художествени творби;
- развитие на самостоятелните критически способности на ума;
- умения за подреденост на мисълта и стройност на изказа, за формулиране на проблем, тема, теза
- способности за убедително и аргументирано участие в обществена или тясно професионална публична дискусия;

Ценностни:

-способности за опознаване на човешката природа и разширяване на хоризонта на животознание;
- ориентация в художествените, моралните и социалните ценности на съвременната култура;
- обогатяване на мирогледа и свободен избор на позиция;

Морални:

-осмисляне на моралните модели на човешко поведение, описани в изучаваните литературни текстове;
- развиване на гражданско съзнание и публично изявяване на морална позиция;
- познание върху недъзите в националната народопсихология, описани в изучаваната литература и стремеж към тяхното преодоляване .

Вижте групите за подготовка за матура по БЕЛ

Вижте ВИДЕОУРОЦИ по БЕЛ за подготовка за матура

 

Образователен аспект на курсовете за подготовка за матура по БЕЛ

В езиковия си образователен аспект курсовете за подготовка за матура по БЕЛ са съставени според групите граматически въпроси, употребявани в тестовете за матура. Важен дял в тях имат:
- пунктуацията;
- слято, полуслято и разделно писане;
- правописът на думите (обръщаме най-голямо внимание на изключенията);
- упражненията по определяне на вида текст;
- разпознаване на темата и идеята;
- формулиране на собствени тезиси ;

При нас всеки сериозен курсист успява! 

Вижте групите за подготовка за матура по БЕЛ и ВИДЕОУРОЦИ по БЕЛ

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk