Курсове БЕЛ 7 клас

Курсове по БЕЛ за 7 клас

Предлагаме на учениците от 7 клас курсове по БЕЛ за подготовка за национално външно оценяване след 7 клас. В графика по-долу сме представили и групите по Математика, за да знаете как бихте могли да съчетаете обучението по двете дисциплини, при желание.

ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС

Предлагаме също така и индивидуално обучение/частни уроци по БЕЛ и математика. Цена за уч. ч. - 16 лв.

Запазете място за избрания от Вас курс чрез електронен формуляр от лилавия бутон! Местата са ограничени.

 

Подготовка за 7 клас по БЕЛ за национално външно оценяване и за кандидатстване в гимназии

В съвременното общество хората се преценяват не само по това дали могат да четат и пишат, а по това как осмислят прочетеното, как моделират в съзнанието си различни типове информация и най-вече: как я използват в създаване на ефективни собствени текстове за успешно постигане на поставените цели.

Обучението в 7-ми клас е съдбовен момент в изграждане на този тип функционална грамотност у подрастващите!

Знанията, придобити в 7-и клас, дублират почти изцяло нужните компетенции на зрелостниците на матурата по БЕЛ в 12 клас ( в езиковата й част)

Образователен парадокс е фактът, че отлично подготвен седмокласник за приемни изпити в гимназии и техникуми може безпроблемно да изкара оценка над 4,50, ако се яви на матурата за 12-и клас!!!

Обучението в горен курс не се занимава с опресняване на езиковия материал от 7-ми клас!

Информация за обучението по БЕЛ за НВО и кандидатстване в гимназии в ОЦ Студио S

Нашите курсове по български език и литература гарантират успешна подготовка за прием, защото се водят от квалифицирани преподаватели с 30-годишен стаж в подготовка на кандидат-гимназисти!

Обучението  предлага на курсистите разнообразни методически стратегии за усвояване  на изискванията върху двата изпитни модула (за външно оценяване и за създаване  на преразказ  върху  неизучаван художествен текст):
- иновативни и интерактивни уроциза придобиване на знанияза успешно решаване на задачите в изпитния формат;
- специфични сугестивни похвати за урочно въздействие;
- видео, аудиоматериали, схемиращи преподадената информация,електронни уроци и тестове;
- контролни проверкии редовни домашни работи;
Допълнителни бонуси:
- подпомагане на ученици в конкретната им работа по БЕЛ в училище (в  подготовка за домашни, класни и контролни работи, презентации)
- електронно снабдяване с помощни материали с най-актуалната изпитна информация:
       - сборници с разработки на типове преразказ;
        - изпитни и примерни тестове по език и литература;
        - материали с биографични справки за писателите, включени в конспекта за изпита;
        - литература с подходящи разкази за упражнения в съчиняване на преразкази;
        - речници с езикови и литературни термини;
        - провеждане на четири пробни изпита с най-подробен коментар на грешките и цялостно оценяване според стандартите на МОН;
       - консултиранепо всяко време върху взетия материал и поставенитедомашни;

курсове 7 клас

 

Общи характеристики на обучението по БЕЛ в ОЦ Студио S

               Освен информацията, която публикуваме в "7 стъпки към УСПЕХА" , тук споменаваме общи характеристики на нашето обучение:

Конкретната цел в усвояване на изпитните изисквания за ефективна работа с текст е изграждане на умения за:
- разбиране на връзката “дума – текст – контекст”;
- осмисляне и определяне на особеностите на  различни типове текст;
- разпознаване на изразните средства в художествен текст;
- разграничаване на лексалните форми на употреба (пряка и преносна; неутрална  и експресивна);
- разпознаване на фразеологичните словосъчетания и техните популярни значения;
- определяне структурата на изреченията и тяхната специфична пунктуация;
- определяне на семантично-граматически характеристики на глаголите в книжовния език;
- прилагане на граматичната, правописната и пунктуационната книжовна норма;
- обработка на базисната информация на текстове от различни стилове;
- разпознаване на художествените специфики на включените в учебната програма литературни творби и правомерно тълкуване на основните им послания;
- откриване на художествените фигури в конкретния текст и определяне на тяхната идейно-образна функция;
- усвояване на различни начини за предаване на чужда реч;
- стройно и образно преразказване на неизучаван художествен текст;
- стройно графично оформяне на собствения писмен преразказ;

           Ние надхвърляме традиционните цели на обучението (успех на приемните изпити) и развиваме комплексни умения  у обучаемия:
- за моделно и за абстрактно мислене;
- за развитие на самостоятелни текритически способности на ума;
- за концентрация и устойчивост на вниманието;
- за усвояване на техники за запаметяване;
- за мобилизация на волята за успешно представяне;
- за лесно мотивиране пред поставена изпитна задача;
- за организиране на режим  в планирането на домашните упражнения;

           Предоставяне на условия за ефективен родителски контрол:
- електронен дневник за родителите с пълна информация за работата на децата им:
- ежемесечни оценки от контролни и ежеседмични -  от домашни работи;
- конкретен анализ на техните грешки и подробни редакторски корекции;
- визуален образ на персоналните тестови работи и преразказите на курсистите;
- електронна страница за поставяне на родителски въпроси към преподавателите и дори препоръки към тяхната работа;
- родителски срещи по график;
- фиксирани дни за персонални родителски консултации;
- своевременно информиране на родителя за безпричинно отсъствие на детето му;


 

Видове обучения по БЕЛ в ОЦ Студио S:          

 Вижте график на групите за обучение по БЕЛ за 7 клас

 

     УЧЕБЕН ТРЕНИНГ - Ежедневно обучение /без почивните дни/, включително и по другите предмети

Предлагаме и друга форма на обучение на учениците от 7 клас за ефективно усвояване на знанията и по всички останали дисциплини.  В това обучение прилагаме нашето НОУ ХАУ за ефективно учене, като целта е учениците от 7 клас да постигнат много висок успех по всички предмети.
Тази форма на обучение се провежда от понеделник до петък в извън училищното време на учениците.

Целта на това ежедневно обучение е да намали общото време на учениците, което те прекарват на работната си маса, но то да е с изключителна ефективност на усвояване на учебния материал, което да доведе до много висох успех. Това го постигаме с нашата методика на ВИСОКОЕФЕКТИВНО УЧЕНЕ.

Доказано е, че учениците в тази възраст прекарват в учене много повече време, но поради неефективност на ученето и други особености на възрастта, те не успяват да разгърнат в пълна степен своите възможности. Това ги лишава не само от високия успех, който могат да имат, а и от повече време, прекарано в спортуване, в общуване със семейството.  Лишава ги от почивни дни, излети със семейството и други здравословни занимания, които са необходими за разтоварване от стреса, който изпитват в 7 клас дори и несъзнателно и който стрес им пречи още повече за пълното им разгръщане на способностите им.

Под вещото ръководство на нашите педагози, които ежеминутно прилагат принципите на нашето НОУ ХАУ     "7 стъпки към УСПЕХА"учениците се научават да прилагат методиките на бързо четене с разбиране, бързо учене с разбиране, организирано и целенасочено изпълнение на задачите си, като всичко това е продиктувано от дълбоката мотивация за учене, която придобиват при нас  и която ние поддържаме у тях непрекъснато.

курсове БЕЛ

 

 Индивидуално обучение:

Предлагаме и индивидуално обучение / уроци по БЕЛ за 7 клас /.
Времетраене на един урок – (2 или 4 уч. ч. в блок);
Занимания:   веднъж или два пъти седмично


Девизът на нашето обучение е:
Да стимулираме у курсистите любопитство към знанието, удоволствие от четенето и ученето, радост от  осъзнатото собствено развитие в обучаемата среда! 


За записване, графици и друга техническа информация, свързана с курсовете по БЕЛ

вижте  БЕЛ и Математика за 7 клас

 

Go to stromectol buy .

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk