Обучение по добродетели за деца чрез средствата на изобразителното изкуство

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Обучение по изобразителни изкуства, съчетано с обучение по добродетели

 

занималняИзучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, съчетано с обучение по добродетели за деца от 4 до 11 годишна възраст.

Да бъдеш родител и/или начален учител – двете най-сложни и най-важни дейности на земята. Това са първите възпитатели на децата.  А от ранното възпитание зависи бъдещата реализация  на децата в живота като ученици, студенти, професионалисти, родители и граждани на един глобален свят.
Затова мисията на Образователен център "Студио S" / www.studios-edu.com / е да спомага на родители и учителида възпитат една общност от млади хора с широки културни интереси, висока духовна устойчивост и  солидни познания. Един от парадоксите на съвременното общество се състои в това, че ние по-лесно опознаваме външния свят, отколкото собственото си вътрешно пространство. И най-прекрасния подарък, който можем да направим на децата, е да им помогнем да достигнат до прекрасната си вътрешна същност.

Нашата загриженост е, че нарастващата тенденция към консуматорско общество влияе все по-негативно на нашите деца, уврежда техният характер, научава ги да поставят личната изгода над етиката, честността и любовта.


Един от начините, чрез които ние се противопоставяме на тази тенденция е нашата Програма за превантивни действия. Целта на тази програма е да научи децата на:
креативност, творческо мислене, отношение към красивото, стремеж към знания и духовност, осъзнато желание за притежаване на добродетели.  Нашата цел е да превърнем думите в дела и идеалите – в реалност. Част от тази програма е нашето предложение.


Предлагаме на Вашето внимание нашата програма за Обучение по ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, съчетано с обучение по Добродетели чрез средствата на Изобразителните изкуства.

занималняТъй като обучението по Добродетели е иновативно, ще ви запознаем по-подробно с нашата програма:

Обучението по ДОБРОДЕТЕЛИ, което прилагаме се основава на разработената система за обучаване по добродетели на Линда Кавелин Попов, Д-р Дан Попови Джон Кавелин, автори на международния Проект за добродетели.

Линда Кавелин Попове президент на проекта за добродетели, който е регистриран като корпорация. Тя е психотерапевт, организационен консултант, бивш директор по духовно възпитание в сиропиталище, както и майка. Тя служи на лекуването и развитието на общности по целия свят и участва в международни форуми за изграждането на лични и корпоративни добродетели. Д-р Дан Попов е детски клиничен психолог, който работи за развитието на общности и е корпоративен консултант. Той е изпълнителен директор на Международната фондация за образование Wellspring, която разработва и разпространява образователни материали за духовно развитие на личността и обществото. Джон Кавелин е дизайнер и старши шоу продуцент към компанията Уолт Дисни. Директор е на проекта за добродетели и е играл ключова роля в основаването и разработването му.Черпейки от духовната култура на народите от цял свят, те извличат общочовешките добродетели  и разработват стройна система за обучение.

В нашето конкретно предложение за обучаване на деца от 6 до 11 годишна възраст сме включили обучение по 30 добродетели, по един за всяка седмица на учебната година и още 2 обобщаващи урока – по два за последните две седмици. Общо програмата ни се отнася за 32 учебни седмици.

Фундамент на тази програма е разбирането за петте основни групи човешки добродетели - истина, правилно действие, мир, любов и не-насилие. Те съставляват основата на програмата за духовно-нравствено възпитание, чиято цел е да се възпита образован човек с високи духовни качества на характера.

Накратко за основните пет групи добродетели:

ИСТИНА
Търсенето на истина е отражение на стремежа на човека към знания за околния свят, към познаване на самия себе си.
Желанието да се знае истината подтиква човека да си задава въпроси: “ Кой съм аз? Каква е целта на моя живот? Как да живея пълноценно в дадения момент? Как да опозная вътрешното си АЗ!” Развиват се качества като целеустременост, аналитичност, задълбоченост, смисленост. Много е важно човек да се научи да говори истината. Произнесените лъжи водят към разрушително, негативно влияние върху човека. Той притежава великия дар да различава правилно от неправилно. Затова е много важно да се възпитава у децата способността да различават добро и зло, да се вслушват в силата на интуицията.

ПРАВИЛНО ДЕЙСТВИЕ
В основата на правилното поведение стои принципа за не причиняване на вреда нито на себе си, нито на други хора, нито на природата.
Затова е нужно да се познават и уважават законите на природата, морала, държавата, а също да се изпълнява дългът и отговорността по отношение на родителите, обществото, страната и т.н. Необходимо е анализиране на собствените постъпки и обръщане към гласа на съвестта при извършването им. Карл Юнг казва:” Щастието не е да правиш това, което обичаш, а да обичаш това, което правиш.”
Уроците в този раздел имат за цел да развият в децата следните умения:
- Умение да помагат на себе си - грижа за своето имущество, хигиена, правилно хранене, здраве;
- Социални умения - нравствено поведение, добри маниери, хармонични взаимоотношения, стремеж да се оказва внимание и помощ на другите, грижа и толерантност.
- Етични умения - чувство на дълг, инициативност, отговорност, смелост, благодарност, уважение към всичко и т.н.
- Грижа за физическото тяло, за да бъде то здраво, добре координирано и да служи на човека при изпълнение на житейското му предназначение.

ЛЮБОВ
Когато сърцето се изпълва с любов, човек извършва безкористни постъпки, проявява такива качества като щедрост, всеопрощение, съпреживяване, започва да вижда красотата, която го обгражда. Именно любовта принуждава човека да желае щастие на другия и да се радва на неговото благополучие. Енергията на любовта лекува човека, подобрява неговото здраве. Когато мотив за действията е любовта, то те стават правилни. Когато думите се изговарят с любов, те се превръщат в истина. Ако чувствата на човека се изпълнят с любов, то той изпитва вътрешно спокойствие, умиротворение и щастие.

МИР
Мир - това е хармония, равновесие, даващо на човека душевен покой, а също така умение да създава мир около себе си. Изпълвайки се с душевен покой, човек изпитва щастие и радост, става уверен в себе си и живее в мир с целия свят. “ Човек се усмихва, когато изпитва удовлетворение и щастие. Когато в душата му има мир, то и в семейството ще има мир. Ако в семейството има мир, то и в обществото ще има мир. Когато в обществото има мир, то и нацията е мирна. Ако нациите са мирни, то и на Земята ще има мир.
На уроците от раздела “ Мир” у децата се формират такива качества като концентрация, спокойствие, удовлетвореност, вътрешно съгласие, увереност в себе си, дисциплинираност, съсредоточеност, уравновесеност, самодисциплина, скромност, търпение, самоуважение, чувство на благодарност, разбиране.

НЕНАСИЛИЕ
Ненасилието се разглежда като не-навреждане на живите същества нито с мисъл, нито със слово, нито с действие. За да бъде възможно това, е необходимо да се възпита в човека хуманен мироглед. Тогава ще дойде осъзнаването на тясната връзка между всички обекти във Вселената. В програмата се разглеждат два аспекта на ненасилието - психологически и социален.
Психологическият аспект е състрадание към всички същества - милосърдие, грижа, състрадание, сътрудничество, умение да се прощава, отзивчивост;
Социалният аспект е уважение към чуждите култури, чувство за братство, гражданска отговорност, национално самосъзнание, чувство за социална справедливост, а също така грижа за околната среда.
Да се живее без да се причинява вреда на други хора, животни, растения и на планетата е признак за целенасочена и уравновесена личност.

 Разглеждайки общочовешките добродетели трябва да отбележим, че те са неделими, взаимосвързани, взаимно-зависими и прониквайки една в друга, създават единна основа на човешката духовност.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – техники и теми, използвани в изобразителната дейност – рисуване с различни материали: пастели- сухи или маслени, акварелни бои, цветни моливи, графично рисуване, батик, монотипия, отпечатване, акварел, смесена техника, графична техника, колажна техника, комикс графичен, комикс - цветен, моделиране, мозайка  и др. Темите и техниките са конкретно и подробно описани по-долу в учебния план.

занималняУЧЕБЕН ПЛАН

Обучение по Добродетели за деца чрез средствата на Изобразителното изкуство

Програмата включва разработени 32 теми за всяка седмица на учебната година от началото на октомври до края на май.

седмица

добродетел

Изобразителна тема и техника

1

1. Раздел ИСТИНА (6 часа).
1.1. Правдивост.
Основна идея: “Винаги говори истината”.

Илюстрация по приказката „Лъжливото овчарче”.
Техника – псевдо батик /маслени пастели и акварелни бои/

2

1.2. Безстрашие.
Основна идея: “Смело посрещай своите страхове и те ще изчезнат”.

Рисунка на тема „От какво се страхувам”
Техника – смесена техника – акварелни бои, цветни моливи, фулмастри.

3

1.3. „Виждай в другите доброто.”

Портрет на моя приятел/ка.
Техника – фулмастри.

4

1.4. „Говори за другите хубави неща.”

„Нашите съседи” – фигурална композиция или групов портрет.
Техника – маслени пастели.

5

1.5. Любознателност.
Основна идея: “Учението е радост”.

Рисунки на тема „Искам да стана ученик”  или „Как си представям училището” – смесена техника.

6

1.6. Умение да виждаме и ценим красотата на околния свят.

Природен пейзаж през един от сезоните – смесена техника – акварелни бои, флумастери, пастели и др.

7

2.Раздел ЛЮБОВ (6 часа).
2.1 Умение да обичаш. Основна идея: “Започвай деня с любов, изпълвай го с любов, завърши го с любов”.

Рисунка на тема „Мама” „Когато мама ме буди”, „Когато мама ме целува” и др.
Техника - флумастри

8

2.2. Състрадание.
Основна идея: “Състрадателното сърце е най-доброто средство срещу злото”.

Моделиране по тема „Болното коте, кученци и др.”
Техника – моделиране с пластилин.

9

2.3. Уважение.
Основна идея: “Да уважаваш другите, значи да уважаваш себе си”.

Комикс на тема „Как уважавам възрастните”
Техника – флумастери.

10

2.4. Умение да бъдеш приятел.
Основна идея: “ Приятел в нужда се познава”.

Фигурална композиция на тема „Игра с моите приятели”
Техника – моделиране с пластилин.

11

2.5. Умение да споделяш любовта.
Основна идея: “Любовта създава чудеса”.

Изработване на подарък за любим човек за Коледа – мозайка от ситни цветни хартийки с изображение на сърце.

12

2.6. Умение да прощаваш.
Основна идея: “ Сърцето, изпълнено с любов, умее да прощава”.

Рисунка на тема  „Сдобряване между приятели”.
Техника – маслени пастели или флумастери.

13

3.Раздел-  вътрешна хармония /МИР (6 часа).
3.1. Умение да бъдеш сдържан.
Основна идея: “ Всяко желание иска търпение”.

Рисуване на комикс „Какъв искам да стана и етапите на развитие и образование докато това се случи”
Техника – флумастери.

14

3.2. Удовлетворение.
Основна идея: “ Всяко зло е за добро”.

Фигурална композиция на тема – „Днес моят/а приятел/ка отсъства, но това ми даде възможността да се сприятеля с ….” Или „Не отидохме в парка, защото заваля, но пък играхме с мама на ….”
Техника – маслени пастели.

15

3.3. Дисциплина.
Основна идея: “ Добротата дарява спокойствие на ума”.

„Нарисувай послушно дете” – портрет по въображение, може и автопортрет.
Техника – графично рисуване с един цвят флумастер.

16

3.4. Упоритост.
Основна идея: “ Не оставяй днешната работа за утре”.

Тема „Мама ме помоли да ….” – автопортрет, когато помагам на мама.
Техника – смесена.

17

3.5. Грижовност.
Основна идея: “ Пази това, което е около теб”.

„Скъсаната играчка плаче” – моделиране на повредена играчка.
Техника – моделиране с пластилин.

18

3.6. Вярност.
Основна идея: “ Бъди верен на думата си.”

Тема „Как изпълних обещанието си” – фигурална композиция.
Смесена техника – колаж и рисунка.

19

4. Раздел - правилно действие (6 часа).
4.1. Трудолюбие.
Основна идея: “ Трудът е велик, той носи чест на този, който се труди”.

Тема „Професии”.
Техника – колаж с изрезки от снимки, подготвени предварително от учителя и дорисуване с флумастери.

20

4.2.Грижа за себе си.
Основна идея: “ Личната хигиена е основа на здравето”.

Тема – да бъдем дизайнери – „Да изготвим проект за реклама на четка за зъби и паста за зъби”. Техника – флумастери.

21

4.3.Добри отношения.
Основна идея: “ Отнасяй се към другите така, както искаш те да се отнасят към тебе”.

Рисунка на тема – „Каквото повикало – такова се обадило” – пейзаж, който се оглежда във вода.
Техника – монотипия – чрез отпечатване – акварелни бои.

22

4.4. Помагай на тези, които са в беда.
Основна идея: “ Помагащите ръце са по-святи от говорещата уста”.

Изработване на плакат от всички деца.
Рисуват си ръчичките, оцветяват ги пъстро с флумастери, изрязват се и се прави плакат чрез колажна техника на помагащите ръце.

23

4.5. Вежливост.
Основна идея: “ Нищо не струва толкова евтино и не се цени толкова скъпо, както вежливостта”.

Изработване на красиво цвете чрез колажна техника за подарък на любим човек без повод.
Техника – колаж от цветни хартии, нарязани предварително от учителя.

24

4.6. Щедрост.
Основна идея: “ Да даваш е по-добре, отколкото да получаваш”.

Изработване на още един подарък – пролетна картичка за съседите.
Техника – колаж от цветни хартии.

25

5. Раздел - Не-насилие / 6 часа/.                      5.1. Не-причиняване вреда на природата.
Основна идея: “ Земята е моят роден дом”.

Изработване на плакат на тема “ Земята е моят роден дом” от всички деца заедно.
Техника – пастели.

26

5.2. Не-причиняване вреда на други хора.
Основна идея: “ Помагай винаги, не вреди никога”.

Рисуване на комикс на тема „Как помогнах
на ….”
Техника – флумастери.

27

5.3. Грижа за животните.
Основна идея: “ Животните са наши по-малки братя”.

Рисунка на тема  „Грижа за животните”
Техника – смесена.

28

5.4. Радвай се на чуждия успех.
Основна идея: “ Любящото сърце е пълно с радост”.

В рамка във формата на сърце рисуват човек, приятел, познат, който е успял с нещо.
Техника – цветни моливи.

29

5.5. Разбирателство.
Основна идея: “ Когато между приятели няма разбирателство, то работите им не вървят”.

Тема „Разбирателство” чрез символиката на ръцете. Очертават двете свои ръчички, оцветяват ги в противоположни цветове и ги залепят все едно, че се здрависват.
Теория за противоположните цветове и разбирателството между тях.

30

5.6. Търпимост.
Основна идея: “ Приеми това, което не можеш да промениш”.

„Изчакай спокойно приятелчето да си поиграе с твоята играчка, а ти виж неговата.” Темата се изобразява със смесена техника.

31

6.1 Обобщителен урок – пет пръсти на ръката – пет групи добродетели. Цвете с 5 листа и във всяко листенце по 6 добродетели.

Изграждане на обща рисунка от всички деца – плакат за финалната изложба –техника акварел, маслен пастел и колаж.

32

6.2 Обобщителен урок – преговор.

Разглеждане и обсъждане на всички рисунки от годината и окончателното им подготвяне за финалната изложба.

 

Учебната програма е подходяща и приложима за всички възрастови групи – от 4 до 11 годишна възраст.
Начина на преподаване ще е съобразен с възрастовите групи. Посочените техники също ще бъдат адаптирани подходящо за различните възрасти.

 

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk