Рисуване | Рисуване за кандидат-студенти | Подготовка по рисуване | Изготвяне на портфолио


Курсове по рисуване за кандидат-студенти | Уроци по рисуване за кандидат-студенти | Изготвяне на портфолио за кандидатстване в университети у нас и в чужбина

"Студио С" предлага на кандидат-студентите подготовка по рисуване за конкурсните изпити по изобразително изкуство за различните ВУЗ-ове у нас и в чужбина и специалности с такива изпити. Курсовете по рисуване при нас са насочени към подготовка за ИЗПИТИ по РИСУВАНЕ и/или изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за следните специалности: архитектура, интериорен дизайн, графичен дизайн, инженерен дизайн, продуктов дизайн, анимация, озеленяване,  моден дизайн, визуални изкуства и др. Изготвянето на портфолио с рисунки е насочено към кандидатстване в учебни заведения в страната и чужбина. Подготовката на портфолиото с рисунки е съобразено със специфичните изисквания за всяко учебно заведение и специалност: /архитектура, графичен дизайн, инженерен дизайн, продуктов дизайн, интериорен дизайн, моден дизайн, визуални изкуства, анимация, мултимедия и други с изпити по рисуване/. Подготовката за изпитите по рисуване включва различни задачи в зависимост от ВУЗ-а и специалността.

Обучението по рисуване в "Студио S", макар и в група, е индивидуално. Всеки работи по програма, изготвена лично за него и съобразена с неговите цели и темпо. Затова включването в група по рисуване може да стане във всеки момент. На всеки курсист се преподава теорията на изобразителното изкуство от самото начало. Но научавайки и разбирайки теорията на рисуването, това все още не означава, че можете да рисувате. Рисуването е процес, който изисква време и постоянство и е трудно да се усвои за 2 или 3 месеца. Не оставяйте подготовката си по рисуване за последния момент.

Повече от 25 години подготвяме кандидат-студенти за университети в страната и чужбина. Всяка година наши курсисти са приемани в желаните специалности в елитни университети в Европа, Америка, Канада.

Какво предлагаме за кандидат-студентите:
 • Курсове по рисуване - подготовка за изпити и портфолио - през учебната година;
 • Онлайн курс по рисуване за подготовка на портфолио;
 • Консултация за портфолио;
 • Оформление на фашето портфолио;
 • Летен курс по рисуване - интензивен през юли и септември;
 • Индивидуални уроци по рисуване - онлайн и на живо;
 • Тест за Кариерно ориентиране и 10-минутна безплатна телефонна консултация във връзка с подготовката Ви за кандидатстване /къде и как можете да кандидатствате за желаната от Вас специалност/. За да получите теста и консултацията, попълнете следната електронна заявка.
 

Курсове по РИСУВАНЕ в СОФИЯ - групи:

Курсове по рисуване на живо в Студио S:

Понеделник сутрин -    08.30 - 12.30 ч.;
Понеделник следобед- 14.00 - 18.00 ч.;
Петък сутрин -              08.30 - 12.30 ч.;
Петък следобед-           14.00 - 18.00 ч.;
Събота сутрин -            09.00 - 14.00 ч.;
Събота следобед -        14.00 - 18.00 ч.;
Неделя сутрин -            09.00 - 14.00 ч.;
Неделя следобед -        14.00 - 18.00 ч.

ЦЕНИ:

За група с продължителност 4 астр. ч. /6 уч.ч./ х 4 пъти месечно:

 • Месечна такса /16 астр.ч./ - 144 лв. 
 • Полугодишна такса - първи/втори учебен срок 20 дни х 4 астр.ч.= 80 астр.ч. - 650лв.
 • Годишна такса /една учебна година до края на юни/ - 1200 лв.
 • Дневна такса /4 астр.ч./ - 56 лв.

За група с продължителност 5 астр. ч. /7,5 уч.ч./ х 4 пъти месечно:

 • Месечна такса /20 астр.ч./ - 180 лв.
 • Полугодишна такса - първи/втори учебен срок 20 дни х 5 астр.ч.= 100 астр.ч. - 820 лв.
 • Годишна такса /40 дни х 5 астр.ч. = 200 астр.ч./ - 1540 лв.
 • Дневна такса /5 астр.ч./ - 70 лв.

Отсъствия не се приспадат от таксите.


уроци по рисуване


Вземете ОТСТЪПКА 50% за един ден урок в група. Попълнете ЗАЯВКА от тук


ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ:

Тест за кариерно ориентиране за ученици   как да общувам с тийнейджъра си


КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с Вашето ПОРТФОЛИО С РИСУНКИ

Консултацията за изготвяне на портфолио с рисунки предлагаме в две форми - на живо в  центъра или онлайн с реален преподавател. Предлагаме два вида, консултации, от които можете да изберете тази, която отговаря на Вашите нужди:

Консултация - вариант 1:
Продължителност - 1 астр. час. Ще придобиете познания как трябва да изглежда едно портфолио за кандидатстване в университет за желаната от Вас специалност, какви работи и проекти трябва да съдържа и как да бъде оформено и представено. Също така:

- Ще разгледаме и обсъдим изискванията, които имат за портфолиото избраните от вас институти, за да ги съпоставим с вашата подготовка;
- Ще обсъдим вашите придобити до момента изобразителни умения и знания. За целта е препоръчително да носите всички ваши опити в областта на рисуването;

Цена на консултацията - 130 лв.  

Консултация - вариант 2:
Продължителност 1 астр. час и 30 мин. Освен гореизброената информация и знания, които ще получите теоретично и онагледено, във втория вид консултация ще се набележат и основните насоки, в които трябва да работите и ще се създаде подробна програма, която да следвате във Вашата подготовка, съобразена с Вашите цели и времето, което имате за да пизготвите Вашето портфолио, така че да бъде успешно!

Цена на консултацията - 188 лв.  

ОТСТЪПКА 50% от цената на консултацията - при попълване на онлайн заявка за консултация от долния бутон от 05 до 30 септември:

курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Можете да се запишете за консултация и на телефон 0887 239 186. /без отстъпка/

 


Оформление на Вашето ПОРТФОЛИО С РИСУНКИ

Оформлението, външния вид на портфолиото е много важно и само по себе си говори за Вашите дизайнерски умения и знания. Дигитално или книжно, портфолиото трябва да бъде добре издържано. Знаем, че в повечето случаи Вие не сте в състояние да оформите Вашето портфолио достатъчно убедително. Затова предлагаме услугата Оформление на портфолио. Цената за оформяне на 1 брой портфолио - 190 лв. За втора разновидност на подреждане /понякога различните университети имат известни разлики в изискванията си за портфолиото/ - 85 лв. Вие трябва да предоставите Вашите рисунки за заснемане или в JPG формат, ако ги имате вече заснети или скенирани в подходящо качество, както и изискванията за университетите, в които ще кандидатствате.


Летен курс за изграждане на ПОРТФОЛИО и подготовка за изпити по рисуване - всеки ден през ЮЛИ

Летен курс за изграждане на ПОРТФОЛИО и подготовка за изпити по рисуване - всеки ден през ЮЛИ и е предназначен за ученици, които желаят да получат интензивна подготовка за изграждане на своето творческо портфолио за кандидатстване в креативни специалности в страната и чужбина през летните ваканционни месеци, както и за подготовка за изпити по рисуване. Вижте пълната информация на линка Летен курс по рисуване
 
уроци по рисуване

 


ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО РИСУВАНЕ:

Форми на индивидуални уроци по рисуване:
 • на живо в офис на центъра
 • онлайн
 • на Ваш адрес в София
График на обучението - Уроците по рисуване се провеждат в предварително уговорен график, който е съобразен с Вашето време и цели. Минимума часове за месец, които трябва да бъдат взети за 4 урока. Ако се наложи да пропуснете час и се обадите най-късно предишния ден, то тогава можете да уговорите време, в което да си вземете часа. В противен случай платения урок се счита за взет.

Продължителност на един урок - 1 астрономичен час.

Цена на един урок по рисуване - 60 лв.

Заплащането се извършва по банков път или на място в центъра за 4 урока предварително. 

За повече информация и записване позвънете на тел.  088 723 918 или попълнете заявка от долния бутон:

уроци по рисуване


Обща информация за подготовката по рисуване за кандидат-студенти

Как да подготвите вашето ПОРТФОЛИО с рисунки за кандидатстване в страната и/или в чужбина?
В България с портфолио с рисунки се кандидатства в НБУ, специалности: интериорен дизайн, графичен дизайн, анимация,  моден дизайн, визуални изкуства и др. Различните специалности имат някои специфични изисквания, но и доста общи постановки.
За чужбина изготвянето на портфолио също трябва да е съобразено с конкретните изисквания на учебното заведение - като брой на рисунките, вид на рисунките, начин на представянето им - в оригинал, дигитално на носител или по интернет, дати за подаване на документи и дати за изпращане на портфолиото с рисунки и др. Обикновено след като изпратите първо запитване до дадено учебно заведение, те ще ви върнат отговор с изискванията. Понякога дори поставят и специфични индивидуални задачи, освен изисквуемото портфолио с рисунки. Имайте пред вид, че за чужбина процесът на кандидатстването трябва да започне доста рано, понякога дори още есента на учебната година, в която сте 12 клас.

Колко време е необходимо да се подготвите за изпитите по рисуване? Отговорът на този въпрос зависи от много фактори - личните ви дадености, трудолюбието и постоянството ви, за колко различни изпита по рисуване ще се готвите, изискванията на учебното заведение към кандидатите и др. Например, ако кандидатстване архитектура в УАСГ, за да се подготвите отлично, с едно умерено темпо /посещение на курс по рисуване веднъж седмично за 4-5 часа и още няколко часа самостоятелно рисуване вкъщи по зададени за домашно задачи/, ще са ви необходими средно 2 учебни години. Разбира се, на някои им се налага да го направят и за една - възможно е, но ще е необходимо два пъти повече да рисувате. How to Manage Tasks Effectively 15 Tips for Success

Както споменахме по-горе, подготовката по рисуване, макар и в група, е индивидуална. Включването може да стане във всеки един момент, но съветът ни е да не чакате последния момент. :)


На поставения по-долу линк можете да чуете основни насоки за изготвяне на Портфолио с рисунки в интервюто с художничката и лектор Снежана Стоянова по  програма "Христо Ботев" на БНР, в рубриката "Лесно е!"

http://bnr.bg/hristobotev/post/100466117


Рисунки на наши възпитаници можете да видите в галерията на сайта.

уроци по рисуване

 

 

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk