Европейски езикови рамки

Европейски езикови рамки

Много хора си задават въпроса какво означават нивата А1, А2, В1, В2, С1, С2 по европейските езикови рамки и какви езикови умения и компетентности включват. Следната таблица отговаря на този въпрос:
А1 А2 В1 В2 С1 С2
Слушане
Разбиране
Мога да разбирам познати

думи и основни изрази,

свързани с мен, моето

семейство и непосредственото

ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Мога да разбирам най-често употребявани

думи и изрази от области,свързани с всекидневието(напр.

моето,

пазаруване,

работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да схващам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Разбирате основните моменти при разговор по познати теми. Същото се отнася и за слушане на радио и телевизионни програми. Можете да разбирате дълги изложения и лекции по познати за вас теми. Разбирате повечето телевизионни предавания и новини, както и повечето филми, когато се говори на стандартен език. Разбирате обширни изложения, дори и когато не са структурирани ясно. Разбирате телевизионни програми и филми без особени усилия. Разбирате всякакъв вид говорим език без затруднения, при условие, че имате известно време да свикнете с особеностите на акцента.
Четене
Разбиране
Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения,

например надписи върху табели,плакати и каталози.

Можете да четете кратки, елементарни текстове. Можете да намерите

търсена от вас информация в

печатни материали като Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, теми и дейности.Мога да водя кратък разговор,въпреки че обикновено не разбирам достатъчно,

за да мога да го поддържам.реклами, менюта и др.

Разбирате текстове, които съдържат често използвани думи или терминология от вашата професия. Разбирате описания на събития, чувства и пожелания в лични писма. Можете да четете доклади и статии, в които авторите изразяват определени мнения и гледни точки. Разбирате дълги и сложни текстове от областта на литературата и науката. Разбирате и специализирани статии на непознати теми и дълги технически инструкции. Четете с лекота всяка форма на писмения език, включително комплексни, тясно специализирани статии и литературни трудове
Говорене
Диалогична
реч
Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да

повторика заното по-бавно или

да го изрази по друг начин и

да ми помогне в намирането на точните думи.
Мога да задавам прости

въпроси и да отговарям на

такива при непосредствена необходимост или позната

тематика.

Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, теми и дейности.Мога да водя кратък разговор,въпреки че обикновено не разбирам достатъчно,за да мога да го поддържам.

 

Справяте се с повечето ситуации, когато сте на път. Можете да се включите в разговор без да сте се подготвили предварително, ако темата ви е позната. Можете кратко да се изразявате и аргументирате, както и да разкажете история. Можете да се включвате в разговори сравнително леко и непринудено и да говорите гладко по познати теми. Можете да давате подробни описания и да изразявате становище. Можете да се изразявате гладко и непринудено без видимо затруднение. Можете прецизно да пояснявате и аргументирате мнения, да ги обвързвате с тези на други хора, да правите ясни описания по сложни теми. Можете да участвате с лекота във всеки разговор. Можете да представите ясни и гладки описания или аргументи.
Моноло-
гична
реч
Мога да използвам прости изрази и изречения,за да опиша мястото,където живея, и хората,които познавам. Можете да говорите по общи и

несложни теми. Справяте се с

основни стандартни разговори.

Можете да опишете накратко семейството

си, условията за живот,

образованието

си и работата си.

Мога да описвам преживявания и събития,своите планове,надежди и цели с прости свързани изречения. Мога да изразявам и аргументирам мнението си.Мога да разказвам случки и събития. Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми,които ме интересуват. Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми,  да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин. Мога да направ яясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си.
Писане Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка(например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри(например в хотел)името, националността,

адреса.

Можете да напишете кратки,

несложни съобщения и бележки,

както и кратки лични писма.

Можете да напишете кратък, свързан текст по позната тема. Умеете да пишете лични писма, в които описвате преживявания и впечатления. Можете да напишете ясни, подробни текстове по познати теми. В състояние сте да напишете есе или доклад и да представите аргументи за или против определено твърдение. Можете да изразявате идеите си в ясен и добре структуриран текст. Можете да пишете по сложни теми в писма, есета или доклади. Можете да изберете подходящ стил за адресанта Можете да съставите ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Можете логично да представите случай по начин, който да помогне на читателя да обърне внимание на определени моменти и да ги запомни.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас