Курс за ПРОБИ

1 student

В този курс саэ сяксдяк аьадяэк ясдксдк ьдсса ,сок сда.
Тс ясдкадс осзо соз уозсздо ядозясаздя  здсздацьзуня. ДСздсаязп цьзадяэсзя цзадцзасядтэтад,сзд,одятвяняз.
Вдъ ядсясздя здясац,оуггсдаздя эздсодукоущо уесдкоеуко укз,ся о9сзсо узк.

Instructor

3.00лв. 0.10лв.

One Comment

  • “Великолепно иновативно обучение, което помогна на моя син във втори клас да стане по-организиран и по-отговорен и самостоятелен. Това помогна и за повишаване на успеха му в училище и увеличи мотивацията му за учене.”
    Димана Йорданова – майка на второкласник

Comments are closed.