Български език за 12 клас – подготовка за ДЗИ

1000 students

КГ к8окх0кох 98ох98охак ак аэк акъя адэ ащ дякъая къ

32 урока
+
5 контролни теста
+
4 пробни изпита с наслагване (след всяка част)

Instructor

149.00лв.