No Comments

  • “Великолепно иновативно обучение, което помогна на моя син във втори клас да стане по-организиран и по-отговорен и самостоятелен. Това помогна и за повишаване на успеха му в училище и увеличи мотивацията му за учене.”
    Димана Йорданова – майка на второкласник

Вашият коментар