Художествен текстил за деца

Художествен текстил за деца – приложни изкуства

Художествен текстил за деца

В курса по Художествен текстил за деца малчуганите ще научат: историята на печатния и тъкан текстил; видовете художествен текстил; принципи на проектирането и изпълнението им. Ще изработват проекти за печатан текстил и тъкан текстил. Ще изпълняват техните проекти в материал, така че накрая на обучението ще имат реализирани продукти на печатния текстил и художествено, текстилно, тъкано пано за стена.

В курса е застъпено обучение по две основни направления в художествения текстил – изработване на проекти за печатан текстил; изработване на цветоотделки /шаблони/ за отпечатване в мащаб 1:1; отпечатване на един от проектите в материал до готов продукт и проектиране и изпълнение на художествено тъкано пано за стена.

Обучението се провежда всяка седмица – четвъртък /без официалните празнични дни и ваканциите/ от 14.30 до 17.30 часа /първи срок/ и 08.30 до 11.30 часа /втори срок/, включвайки две почивки от 10 мин.

Курсът започва първата седмица на октомври и завършва средата на юни.

Курсъс се състои от два модула. Всеки модул е с продължителност 16 седмици по 3 астрономични часа / общо 48 астрономични часа за модул/.

ВАЖНО! ОЦ “Студио S” подсигурява всички необходими материали за изработването на текстилните продукти:
– За комплект покривки за студено сервиране /плат, изготвяне на сито за сито печат, картони за цветоотделки, хартия и картон за рисуване и проектиране, печатарски текстилни мастила, фирнизи и други/;
– За печат на тениска /гореизброените + тениска в желан от вас размер и цвят/;
– За тъканото художествено пано /рамка за тъкане, материали за подготовката й за тъкане, прежда – основа, разноцветна прежда за тъкане над 1,5 килограма, картони, хартия и бои за проектирането и спомагателни за тъкането нужди.
Цената за материалите е включена в таксите.

Модул 1 – художествен текстил за деца – проектиране и изпълнение на художествен печатан текстил.

Започва първата седмица на октомври и завършва края на януари. В този модул децата ще научат видовете декоративни композиции – отворена, фризова, затворена; принципите на стилизацията, комбинаториката; как се изработва модул, декоративен елемент и декоративна композиция; как се подготвя проекта за печат, принципи на ситопечата; как се отпечатва текстилното произведение. Ще изготвят проекти за:
– десен за плат – отворена композиция;
– проект за завеса – фризова композиция;
– проект за комплект покривки за студено сервиране – затворена композиция;
– цветоотделки и сита за отпечатване на покривките;
– ще отпечатаме покривките, ще ги дадем за подгъване и ще имаме готовото изделие, сътворено от детските ръце.
Цена на модула: 690лв.

 

Модул 2 – художествен текстил за деца – тъкани пана.

Започва първата седмица на февруари и завършва средата на юни.  В този модул децата ще научат историята на тъкания текстил, как се проектира пано за художествено тъкане, как се тъче на вертикален стан, как се подготвя рамка за художествено тъкане у дома и не на последно място – ще изработят сами художествено пано за украсата на дома ви.
Цена на модула: 690 лв.

 

приложно и изящно изкуство за деца - художествен текстил
курс по художествен текстил за деца

приложни изкуства - художествен текстил за деца
приложни изкуства за деца – курс по художествен текстил за деца

художествен текстил за деца
курс по художествен текстил за деца

приложни изкуства за деца
приложни изкуства за деца

приложни изкуства за деца
приложни изкуства за деца

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Сайтът на МОН

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас