Уроци БЕЛ видеоуроци 7 клас

Уроци по български език и литература за 7 клас

Видеоуроци по БЕЛ за 7 клас

Тук публикуваме много видеоуроци за самоподготовка на учениците по български език и литература. Те са кратки уроци по БЕЛ, които ясно и стегнато обясняват съответните теми по изучавания в училище учебен материал.

Уроците по български език и литература /видеоуроците/ са прекрасен самоучител за учениците, чрез които те бързо могат да преговорят и затвърдят знанията от училище.

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език

Курсове по Английски език за деца

Курс тренинг за повишаване мотивацията за успех и учене

.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас

Уроци по БЕЛ / български език и литература за 7 клас

Урок по БЕЛ №1 – текстът в общуването

Урок по БЕЛ №2 – медиен и художествен текст

Урок по БЕЛ №3 – звукови промени в думата: Ъ, Я

Урок по БЕЛ №4 – несъответствие мужду изговор и правопис

Урок по БЕЛ №5 – синоними, антоними, омоними

Урок по БЕЛ №6 – думата като лексикално средство в езика

Урок по БЕЛ №7 – причастия

Урок по БЕЛ №8 – деепричастия

Урок по БЕЛ №9 – местоимения

Урок по БЕЛ №10 – местоимения, част 2

Урок по БЕЛ №11 – местоимения, част 3

Урок по БЕЛ №12 – местоимения, част 4

Урок по БЕЛ №13 – време на глагола

Урок по БЕЛ №14 – наклонение на глагола

Урок по БЕЛ №15 – преизказни глаголни форми

Урок по БЕЛ №16 – съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

Урок по БЕЛ №17 – неизменяеми части на речта – наречие

Урок по БЕЛ №18 – неизменяеми части на речта – предлог, съюз

Урок по БЕЛ №19 – неизменяеми части на речта – междуметия и частици

Урок по БЕЛ №20 – главни части на простото изречение

Урок по БЕЛ №21 – второстепенни части на простото изречение – определение

Урок по БЕЛ №22 – второстепенни части на простото изречение – допълнение

Урок по БЕЛ №23 – обстоятелствено пояснение

Урок по БЕЛ №24 – еднородни части на простото изречение

Урок по БЕЛ №25 – обособени части в простото изречение

Урок по БЕЛ №26 – сложно съчинено изречение

Урок по БЕЛ №27 – словно съставно изречение

Урок по БЕЛ №28 – сложно смесено изречение

Урок по БЕЛ №29 – литературна терминология

Урок по БЕЛ №30 – “Хайдути”, Христо Ботев

Урок по БЕЛ №30 – “Хайдути” – теория

Урок по БЕЛ №31 – “Хубава си, моя горо”, Любен Каравелов

Урок по БЕЛ №32 – “Хубава си, моя горо” – теория

Сайтът на МОН