Уроци БЕЛ видеоуроци 7 клас

Уроци по български език и литература за 7 клас

Видеоуроци по БЕЛ за 7 клас

Тук публикуваме много видеоуроци за самоподготовка на учениците по български език и литература. Те са кратки уроци по БЕЛ, които ясно и стегнато обясняват съответните теми по изучавания в училище учебен материал.

Уроците по български език и литература /видеоуроците/ са прекрасен самоучител за учениците, чрез които те бързо могат да преговорят и затвърдят знанията от училище. Уроците по БЕЛ следват под долуизброените линкове към основните ни обучения.

.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Курс по рисуване за архитектура УАСГ

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език

Курсове по Английски език за деца

.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас

Уроци по БЕЛ / български език и литература за 7 клас

Урок по БЕЛ №1 – текстът в общуването

Урок по БЕЛ №2 – медиен и художествен текст

Урок по БЕЛ №3 – звукови промени в думата: Ъ, Я

Урок по БЕЛ №4 – несъответствие мужду изговор и правопис

Урок по БЕЛ №5 – синоними, антоними, омоними

Урок по БЕЛ №6 – думата като лексикално средство в езика

Урок по БЕЛ №7 – причастия

Урок по БЕЛ №8 – деепричастия

Урок по БЕЛ №9 – местоимения

Урок по БЕЛ №10 – местоимения, част 2

Урок по БЕЛ №11 – местоимения, част 3

Урок по БЕЛ №12 – местоимения, част 4

Урок по БЕЛ №13 – време на глагола

Урок по БЕЛ №14 – наклонение на глагола

Урок по БЕЛ №15 – преизказни глаголни форми

Урок по БЕЛ №16 – съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

Урок по БЕЛ №17 – неизменяеми части на речта – наречие

Урок по БЕЛ №18 – неизменяеми части на речта – предлог, съюз

Урок по БЕЛ №19 – неизменяеми части на речта – междуметия и частици

Урок по БЕЛ №20 – главни части на простото изречение

Урок по БЕЛ №21 – второстепенни части на простото изречение – определение

Урок по БЕЛ №22 – второстепенни части на простото изречение – допълнение

Урок по БЕЛ №23 – обстоятелствено пояснение

Урок по БЕЛ №24 – еднородни части на простото изречение

Урок по БЕЛ №25 – обособени части в простото изречение

Урок по БЕЛ №26 – сложно съчинено изречение

Урок по БЕЛ №27 – словно съставно изречение

Урок по БЕЛ №28 – сложно смесено изречение

Урок по БЕЛ №29 – литературна терминология

Урок по БЕЛ №30 – “Хайдути”, Христо Ботев

Урок по БЕЛ №30 – “Хайдути” – теория

Урок по БЕЛ №31 – “Хубава си, моя горо”, Любен Каравелов

Урок по БЕЛ №32 – “Хубава си, моя горо” – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №33 – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“

Урок по БЕЛ за 7 клас №34 – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №35 – „Косачи“, Елин Пелин

Урок по БЕЛ за 7 клас №36 – „Косачи“, Елин Пелин – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №37 – „Художник“, Веселин Ханчев

Урок по БЕЛ за 7 клас №38 – „Художник“, Веселин Ханчев – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №39 – „Под игото“, „Представлението“, Иван Вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас №39 – „Под игото“, „Представлението“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №40 – „Под игото“, „Радини вълнения“

Урок по БЕЛ за 7 клас №41 – „Под игото“, „Радини вълнения“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №42 – „Братчетата на Гаврош“, Христо Смирненски

Урок по БЕЛ за 7 клас №43 – „Братчетата на Гаврош“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №44 – „Серафим“, Йордан Йовков

Урок по БЕЛ за 7 клас №45 – „Серафим“, Йордан Йовков – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №46 – „Стани, стани, юнак балкански“, Добри Чинтулов

Урок по БЕЛ за 7 клас №47 – „Стани, стани, юнак балкански“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №48 – „Вятър ечи, Балкан стене“, Добри Чинтулов

Урок по БЕЛ за 7 клас №49 – „Вятър ечи, Балкан стене“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №50 – „На прощаване“, Христо Ботев

Урок по БЕЛ за 7 клас №51 – „На прощаване“, Христо Ботев – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №52 – „Немили-недраги“, Иван Вазов

Урок по БЕЛ за 7 клас №53 – „Немили-недраги“ – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №54 – „Немили-недраги“, II глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №55 – „Немили-недраги“, II глава – теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №56 – „Немили-недраги“, III глава

Урок по БЕЛ за 7 клас №57 – „Немили-недраги“, III глава – теория

Сайтът на МОН