Урок по Математика 7 клас 3

Урок по математика за 7 клас №1, курсове по математика и уроци по математика

Урок по Математика 7 клас 3

2. Нормален вид на многочлен

В многочлена (5xy2 − xy + 7y) няма подобни едночлени. За такъв многочлен казваме, че е в нормален вид.
Един многочлен е в нормален вид, ако всички едночлени в него са в нормален вид и няма подобни едночлени.
3. Коефициенти на многочлен
Коефициентите на членовете на многочлен в нормален вид се наричат коефициенти на многочлена.
Пример: Многочленът 9x^3 – 7x^2 + 4x + 8 е сбор от едночлените
9x^3 + (– 7x^2) + 4x + 8 и има коефициенти 9; −7; 4; 8.
8 е коефициент в едночлена 8×0 = 8 . 1 = 8 и се нарича свободен член.
Уроците по математика ще Ви помогнат във всеки един момент, когато имате нужда, да преговорите материала, да си припомните математическите правила, да запълните пропуските.

За повече информация във връзка с НВО по математика след 7 клас вижте в сайта на МОН

Вашият коментар