Урок по БЕЛ за 7 клас №8 – Деепричастие

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №8. Деепричастие

Деепричастието е неизменяема глаголна форма; означава действие, което е едновременно с действие, изразено с друг глагол; пояснява действие откъм начин. Изпълнява служба на обстоятелствено пояснение за начин в изречението (обособено) . Взаимозаменяемо е със сегашно деятелно причастие и с прости изречения. Нетипично за разговорната реч. Отрицателната частица не се пише отделно, освен в случаите, когато изходния глагол няма положителна форма. Примери: четейки, рисувайки, обикаляйки; не искайки, нехаейки (нехая). Образува се само от глаголи от несвършен вид.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар