Урок по БЕЛ за 7 клас №75 – „Една българка“, 6. част – теория

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по литература за 7 клас №75 – „Една българка“, 6. част – теория

За творбата: „Една българка“, VI част

Род Епос
Жанр VI част от разказа „Една българка“

Сюжет и композиция

Тази част играе роля на развръзка и епилог в разказа.

Развръзката е краят на един кратък, но достоен живот – този на четника.

Действията се разиграват в гората, а след това се преместват в кошарата. От там е изстрелян и смъртоносният куршум, който улучва Джамбалаза.

Финалът на тази част е свързан с драматичните исторически събития през пролетта на 1876 г.

Епилогът на разказа е в последния му абзац. Милосърдието и смелостта на Илийца са възнаградени – болното внучето оздравява. Въпреки смъртта на четника възрастната жена изпълнява своя християнски и човешки дълг, проявява истински героизъм.

Герои

  • Джамбалаза – предводителят на турската войска, най-жестокият разбойник, образът му съдържа обобщена представа за безмилостния поробител
  • Турската потеря – определена като „шумна сган“, многобройна, добре въоръжена
  • Перо – историческа личност, бунтовник, поел ръководството на четата
  • Четникът – умира достойно, като герой, в името на свят идеал

Основни идеи, мотиви и внушения

Трагизмът на робската действителност; сблъсъкът между поробители и поробени; жертвите и саможертвата при този сблъсък

Достойният човешки избор, християнското милосърдие, отзивчивостта и човеколюбието водят до героични прояви в тежките години на робството.

Изразни средства и похвати

  • Епитети: „омайна“, „пременена“, „сребрист“, „свиреп и кръвожаден“, „зверски и лют“
  • Метафори: „прорязвана от сребристия пояс на реката“, „пременена в пролетна зеленина“, „се свършва нейната одисея“
  • Сравнения: „заспала като мъртва“
  • Олицетворение: „майското слънце се показа радостно“, „навъсени скали“
  • Инверсия:  „гората, дълбока, пуста и спокойна“, „погледът му, зверски и лют“

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


За автора: Иван Вазов

Иван Минчов Вазов е роден в град Сопот на 27.06.1850 г. Умира на 22.09.1921 г. в София. Работи като учител, преводач, редактор на вестници и списания. Министър е на народната просвета през периода 1897 – 1899 г. Активната му творческа дейност е основно през десетилетията след Освобождението. Пише стихотворения, разкази, пътеписи, повести, романи и е първият български професионален писател. В произведенията му намира отражение голямо многообразие от теми, затова творчеството му основателно е определяно като „история и география“ на България. Известен е като „народен поет“, „дядо Вазов“, „Патриарха на българската литература“.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар