Урок по БЕЛ за 7 клас №6 – Думата като лексикално средство в езика

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №6 – Думата като лексикално средство в езика: неутрална и експресивна лексика; нови думи и нови значения на познати думи

Неутрална лексика

Към неутралната лексика спадат по-голямата част от думите в езика, които се използват предимно в своите преки значения, без емоционални или оценъчни нюанси и имат чисто назоваваща функция в речта.

Пример:

син – мъжко чедо, мъжка рожба (Синът му е безработен от години.)


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Експресивна лексика

Експресивната лексика обхваща думи, в чиито значения е отразена емоционалност или оценъчност по отношение на назоваваните обекти (наред с назоваването се придават положителни или отрицателни характеристики на назоваваните обекти). Експресивната лексика се използва предимно в художествени, разговорни и публицистични текстове.

Пример:

синковец – /за израз на лек укор  към/ син или мъж изобщо (Неговият синковец не похваща никаква работа.)

 

Нови думи и нови значения на познати думи

Новите думи обикновено се заимстват от чужди езици, когато се появи потребност от назоваването на новопоявили се обекти, явления, действия и пр. в някоя сфера от живота на хората. Има случаи и когато се създават нови думи в езика на базата на съществуващи, по подобие на тях или чрез съчетаването им в сложни суми. Значително по-ограничени са случаите на възникването на нови домашни думи при тези условия. Но е обичайно съществуващи думи в българския език да придобиват нови значения.

Примери:

Новопоявили се думи в българския език: блог, блогър, влогър, хейтър, спа, уелнес, веган, уебдизайнер, смартфон, таблет, ноктопластика, пилинг, лифтинг, енергоспестяващ, скейтър, мол

Нови значения на познати думи: вирус, трол, мрежа, мишка, памет, карта, натура, борец, сив (сектор, икономика)


Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар